fbpx
 x 

Epoxyprimer 2K Spraymax Hagmans 400 ml

Epoxyprimer fyllprimer 2K Spraymax Hagmans 400 ml
Produsent Hagmans
Epoxyprimer fyllprimer 2K Spraymax fra Hagmans, er en 2 komponent epoxyprimer med utmerket hefteevne og korrosjonsbeskytende egenskaper.
Kr. 349,00
Farge
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Overmalbar: 12 timer
  • Brukstid etter tilført herder: 4 døgn
  • Dekkevne: ca. 0,5-0,7 m2 pr. boks ved 2 strøk
  • Oppskrift for rustbehandling som holder - Trykk her

Epoxyprimer fyllprimer 2K Spraymax Hagmans, er en 2 komponent epoxyprimer med utmerket hefteevne og korrosjonsbeskytende egenskaper. Epoxyprimer er og en tett behandling som det kan sparkles og overmales direkte på. Spraymax sin 2 Komponent på boks er genialt for mindre prosjekter, her er alle komponentene i sammen boksen, klar til å legge det like fint på som med sprøyte. 

Epoxy grunningen påføres i 2-3 strøk med 10-15 min. mellomrom. Epoxy grunning har god isoleringsevne, høy fyllevne, utmerket for sliping, glatt forløp, lang bearbeidingstid. kan overlaakkeres med alle vanlige 1K og 2K lakksystemer.

Spraymax Epoxy grunning egner seg for alle underlag, f.eks. metalloverflater, NE-metaller, galvaniserte stålplater, eller elokserterte aluminiumsoverflater, glassfiber.

Epoxygrunning er ypperlig på aluminium. Rengjør godt med en slikonfjerner, slip vekk evt. oksydering med et spesialpapir eller et slipepapir som ikke inneholder metallpartikler. Vask godt igjen med silikonfjerner, så kan du behandle med epoxyprimer som fester godt og kan etterbehandles med de fleste produkter, om en ønsker det. Vær forsiktig med å slipe aluminium i samme støvsuger som metall, det kan gi eksposjon.

Spraymax har sprøytehode der tuppen kan vris, slik at sprøytestrålen blir stående eller liggende.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

 

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

Varselord Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

last ned SIKKERHETS datablad2