x 

Epoxyprimer 2K Spraymax Hagmans 400 ml

Epoxyprimer fyllprimer 2K Spraymax Hagmans 400 mlEpoxyprimer fyllprimer 2K Spraymax Hagmans 400 ml
Epoxyprimer fyllprimer 2K Spraymax fra Hagmans, er en 2 komponent epoxyprimer med utmerket hefteevne og korrosjonsbeskytende egenskaper.
Kr. 349,00
Farge
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Overmalbar: 12 timer
  • Brukstid etter tilført herder: 4 døgn
  • Dekkevne: ca. 0,5-0,7 m2 pr. boks ved 2 strøk
  • Oppskrift for rustbehandling som holder - Trykk her

Epoxyprimer fyllprimer 2K Spraymax Hagmans, er en 2 komponent epoxyprimer med utmerket hefteevne og korrosjonsbeskytende egenskaper.

Epoxy grunningen påføres i 2-3 strøk med 10-15 min. mellomrom.

Spraymax Epoxy grunning egner seg for alle underlag, f.eks. metalloverflater, NE-metaller, galvaniserte stålplater, eller elokserterte aluminiumsoverflater, glassfiber.

Epoxy grunning har god isoleringsevne, høy fyllevne, utmerket for sliping, glatt forløp, lang bearbeidingstid. kan overlaakkeres med alle vanlige 1K og 2K lakksystemer.

Spraymax har variator-stprøytehode, som kan justeres til å gi ønsket sprøytebilde. 

Genialt for mindre prosjekter, her er alle komponentene i sammen boksen, klar til å legge det like fint på som med sprøyte.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

 

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

Varselord Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

last ned SIKKERHETS datablad2