Hvordan bli kvitt rust for godt!

Hvordan bli kvitt rust, en gang for alle.

Først må det sies veldig tydelig, dette er ikke eneste mulige løsninger. Det er veldig mange meninger og oppskrifter på hvordan man skal fjerne rust, men oppskriften under er noe vi vet virker for å bli kvitt rust. Det er også ofte slik at to mennesker kan gjøre samme jobben og få forskjellige resultat. Vi er forskjellige, noen er grundige, andre er raske, og det påvirker sluttresultatet.

1.   Fjerne løs rust 

Ta vekk løs rust med stålbørste. En sliperondell kan og være godt egnet på mindre flater. Hull i stålplater må sveises for å bli kvitt rusten. Kommer det fuktighet gjennom metallet, vil ingen overflatebehandling vare over tid.

2.   Behandle rust

Can trust - Chelade ruststopp 1 liter Hvordan bli kvitt rustEr det lite metall igjen anbefales en rustomvandler som f.eks Chelade (tidligere Can Trust). Chelade er en rustforvandler som omdanner rust til hardt metall (Magnetitt).

 

 

 

 

 

Har du rikelig med stål igjen kan du også sandblåse eller bruke Rustfjerner fra Ferro Bet som kjemisk fjerner all rust. Ved sandblåsing kan det allikevel være en fordel å bruke Chelade, da det ofte er igjen mikroskopisk rust i porene som du blir kvitt med denne. Slip lett over etterpå, slik at du får bort tørket Chelade som ligger over metallet.

Chelade kan overmales når den kjennes tørr ut. Bruk av Chelade gir ikke en helt vanntett overflate, så uten en tett behandling, vil det komme inn fuktighet over tid så metallet begynner å ruste igjen.

Det finnes også mange gode en-komponente malinger som kan tas rett på rust. Testvinner er Alkyton metallmaling og Bengalakk rett på rust, og en nykommer som skal være meget bra er Ferro-Bet sin FerroGuard.

3.   Behandling på Chelade (Can trust) eller rengjort bart metall.

Velg A eller B da syregrunning og epoxygrunning ikke bør legges på hverandre.

A    Syregrunning

Slik blir du kvitt rustHvis du vil sikre et optimalt feste i underlaget kan du bruke en 2-K syregrunning. Syregrunn sikrer veldig godt feste, slik at den videre behandlingen sitter godt fast i metallet. Det er en fordel med to tynne strøk. Syregrunning er ikke tett og kan derfor ikke brukes som toppstrøk.

 

 

 

Over syregrunning bør det brukes 2-K fyllprimer grunning for videre behandling, da denne ikke innholder syre. Fyllprimer gir et godt underlag for videre overflatebehandling, men fyllprimer kan ikke bruke som toppstrøk siden den ikke er tett. Det må derfor legges på tett toppstrøk før dette systemet er tett og hindrer ny rust i å etablere seg.

Til toppstrøk kan du bruke vanlige utendørs metallmaling, legg minst 2 strøk på slik at du er sikker på at toppforsegling blir tett. Ønsker du å bruke billakk eller annen to-komponent maling til toppstrøk følger du produsentens anvisning.

B Epoxygrunning

Ha på en tett 2-K Epoxygrunning. Denne fås både i liter og 400 ml spray. Epoxygrunning setter seg godt fast i underlaget. Epoxygrunning må slipes med 180-320 korning, før videre maling eller sparkling.

Til toppstrøk kan du bruke vanlige utendørs metallmaling, legg gjerne 2 strøk på slik at du får ett godt slitesjikt. Ønsker du å bruke billakk eller annen to-komponent maling til toppstrøk følger du produsentens anvisning.

4.   Sparkle metall for maling

Før du legger toppstrøk, kan du sparkle for å bygge en jevn overflate. En sparkel med glassfibersparkel kan brukes til de største hullene, en polyestersparkel fyller opp litt større ugjevnheter, mens en finere sparkel egner seg best til sluttfinishen. Sparkelen kan med fordel slipes i flere omganger, begynn med 120 korning gå over med 180 korning før du avslutter med 320 korning.

Dersom du har sveiset og all rust er fjernet, kan du sparkle rett på metallet før du tar på syregrunnig eller epoxygrunning.

Det er viktig å behandle baksiden av metallet og, er det vanskelig å komme til er en hulromsvoks godt egnet til å stoppe og forhindre rust.

Under bilen bør en ha en god understellsmasse og steinsprutbeskyttelse der hjulene slenger steiner på bilen.

Les gjerne mer om rustbehandling på Ferro Bet.no