Polyuretanlim mørkt PU Trelim 422 D4 Vannfast 750 ml

(1 omtale)

229,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

dana-lim-logo

Beskrivelse

 • Brukstid: 1/2 time
 • Presstid: 3-4 timer
 • Farge: Mørk
 • Forbruk: 150-170 gr. pr/m2

Polyuretanlim mørkt PU Trelim D4 er vannfast og ypperlig til liming av fuktig treverk, samt til liming av metall, hard plast, ekspanderende polystyren, keramiske materialer m.m.

Polyuretanlim mørkt 422 er mer tyktflytende enn lys 421.

Vannfast Trelim Polyurethane 422 brukes der stilles særlige krav til vannfasthet og styrke. Limen opfylder kravene til klasse D4, i.h.t. EN 204/205

Se oversikt over våre limprodukter HER.

Hvordan bruke Mørkt Polyuretanlim 422 fra Dana Lim:

 1. Forberedelse: Limflatene skal være godt tilpasset, rene, fri for olje, fettstoffer o. lign. Beste resultat opnås på nybearbeidet tre
 2. Påføring: Påfør limen på den ene flaten i et tynt ensartet lag. Ved liming av harde treslag kan man med fordel påføre lim på begge flater og øke ventetiden samt pressetiden. Det anbefales å bruke hansker.
 3. Trefuktighet: Treet skal inneholde 12 – 20 % vann. Er fuktigheten for lav skal det tilføres fukt, evt. med en vannforstøver. Ved liming af materialer som ikke innholder fukt, er tilførsel av fuktighet også nødvendig.
 4. Anvendelsestemperatur: 15 – 40 °C. Temperaturen gjelder både tre, lim og lokaler.
 5. Limmengde: Ca. 150 – 170 g/m².
 6. Åpen ventetid: max. 30 minutter på Furu ved 20 °C og 50 % luftfugtighed. Ved sammensetting skal limet alltid feste seg til motsatte flaten. Ventetiden kan forlenges ved dobbelt limpåføring, hardt tre, lavere temperatur og lavere luft- / trefuktighet. Ventetiden reduseres ved høyere temperatur og høyere luft-/trefuktighet.
 7. Pressetryk: Ca. 2 – 10 kg/cm². Ved spenninger i treet kreves høyere pressetryk. Pressetid: Min. 3 – 4 timer for furu med ca. 14 % vann i treet og ved 20 °C.
 8. Pressetiden skal økes ved hardt tre, dobbelt limpåføring, lavere temperatur samt lavere tre- og luftfuktighet. Pressetiden kan reduseres ved f.eks. forvarmning af treet eller anvendelse av varmpresse. Limet herder ved en reaktion med emnenes og luftens fuktinnhold, som fører til at limet »skummer op«. Det er derfor viktigt at emnene holdes i press under hele herdeforløpet, da »skum« i selve limfugen vil redusere styrken.
 9. Etterbehandling: Limte emner, som utsettes for vær og vind, bør altid behandles med en effektiv dekkende overflatebehandling.
 10. Rengøring: Lim på huden fjernes med vann og såpe, bruk evt. pimpsten. Verktøy rengjøres med acetone mens limet enda er uhærdet. Herdet lim kan kun fjerne mekanisk mekanisk.

Fuktbestandighet D1 – D2 – D3 – D4 på trelim

PVAC lim også kalt hvit lim, snekkerlim osv. er ett lim som tørker ved at limet gir fra seg fuktighet til det du skal lime. Du kan derfor ikke bruke dette limet om treverket er for vått, det beste er om treverket har en fuktighet på 7-15 %. Dette limet kan kun brukes på treverk.

PU lim (Polyuretan lim) bruker fuktheten i treverket til å herde og er ideel til liming av treverk som har en fuktighet på 12-20%. Er treverket tørrere enn 12% må du dusje på vann før du limer. PU limer både metall og treverk.

Trelim PVAC og PU, deles opp etter hvor fuktbestandige eller vannfaste de er. Normalt er PU-lim de mest fuktresistente, mens PVAc-lim har forskjellig grad av vannfasthet. Uansett fuktklasse må lim beskyttes om det skal stå utendørs. Dette kan gjøres med maling, beslag etc.

D1: Innendørs til møbler, tredetaljer og interiør i tørre rom. Kan brukes når treverket har maks 15% fuktighet i treet.

D2: Innendørs til innventar, og møbler som utsettes for litt fukt av og til, men sjelden får direkte vann på seg. Kan brukes ved maks. 18 % fuktighet i treet, tåler også mer temperatursvningninger.

D3: Innendørs til kjøkkenbenk, baderomsmøbel o.l som utsettes for høy luftfuktighet og hyppig påvirkning av vann. Kan også brukes utendørs, men skal da beskyttes mot vær og vind.

D4: Innendørs ved hyppig, kraftig påvirkning av rennende eller kondensert vann. Utendørs ved direkte påvirkning av vær og vind. Limet må da være helt herdet og beskyttet med maling, beslag, treverk o.l

Polyuretanlim mørkt PU Trelim 422 D4 Vannfast 750ml

Sikkerhetsinformasjon

GHS08 Kronisk helsefare GHS07 Helsefare

Fare

Irriterer huden. (H315)

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317)

Gir alvorlig øyeirritasjon. (H319)

Farlig ved innånding. (H332)

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. (H334)

Kan forårsake irritasjon av luftveiene. (H335)

Mistenkes for å kunne forårsake kreft. (H351)

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (H373)

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412)

Tilleggsinformasjon

Vekt 1001 g
Dimensjoner 7 × 7 × 23,5 cm

Merke

Dana lim

Dana Lim A/S er en af Danmarks største, ældste og mest traditionsrige limproducenter. Har i over 75 år forsynt det danske marked med lim og fugemasser. I dag producerer di mere end 400 forskellige lim- og fugemassetyper på fabrikken i Køge. Og på deres utviklingslaboratorium forsøker teknikere og ingeniører daglig å flytte grenserne for limens formåen. Derfor kommer det hele tiden nye, bedre og mere miljøvenlige produkter på markedet. Dana Lim sine styrker er et produktprogram af høj kvalitet samt en hurtig og direkte kontakt til vore kunder. Konsulenter over hele landet og vor Tekniske Serviceafdeling er således altid klar til rådgivning omkring valg og brug af de rigtige produkter. Dana Lim A/S er 100 % dansk ejet af Kai Hansens Fond. Fonden uddeler hvert år Dana Lim Prisen til videnskabelig forskning, der fremmer det danske erhvervsliv og samfund. Trods de solide danske rødder, er Dana Lim i dag en virksomhed der rækker langt ud over landets grænser. Vi har datterselskaber i Lithauen og Sverige, og er endvidere repræsenteret i mange andre europæiske lande.
dana-lim-logo

1 omtale for Polyuretanlim mørkt PU Trelim 422 D4 Vannfast 750 ml

 1. Arvid Andreassen

  God å jobbe med siden den er litt tykkere en vanlig lim,blir en meget sterk fuge.

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

229,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

dana-lim-logo