Støtte til humanitært arbeid.

Vi ønsker at litt av vår omsetning skal gå til humanitært arbeid. 

Totalt så har vi sendt avgårde 265 472,- kroner siden nettsiden startet.

Dette vil gå til gode formål for de som har minst blandt oss, der små beløp kan gjøre stor forskjell i hverdagen.

Vi vil bruke organisasjoner som har nøktern administrasjon/lønn og stor lokal kunnskap, slik at pengene kommer fram til de som virkelig trenger det.

Nedenfor ser du hvor mye som er gitt til hvilke formål, de forskjellige regnskapsårene.

Vi gir f.o.m 2022, årlig 5% av overskuddet, minimum 20 000,- og maksimum 50 0000- kroner.

Send oss gjerne forslag på gode formål.

2023: kom gjerne med forslag til hvem vi skal støtte. Send forslag inn på mailadressen: post@maxmaling.no

2022

20000,- kroner til

2021:

26000,- kroner til Frelsesarmeens prosjekt som gir fattige barn i Norge en god skolestart. Se mer om dette i denne linken https://frelsesarmeen.no/aktuelt/vil-du-gi-fattige-barn-en-god-skolestart

Fra 2021 gikk vi ned fra 1% av omsetning, til 5% av overskudd. Minimum 20 000,- og maksimum 50 000,-

2020:

49 713,- kroner til Dråpen i havet. Støtter mennesker på flukt. Arbeidet er i stor grad drevet av frivillighet og har siden 2015 koordinert arbeidet for over 7000 frivillige fra over 70 land.

2019:

25 897,- kroner til Right To Play, er en frivillig organisasjon som hvert år sørger for at 2, 3 millioner barn som lever under vanskelige forhold får utdanning inkludert i sin hverdag.

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å gå på skolen. Fordi de lever i fattigdom. Fordi de flykter fra krig og konflikt. Fordi de må jobbe. Fordi de er syke eller fordi de har nedsatt funksjonsevne.

Right To Play bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns hverdag og gi dem utdanning.

2018:

26 705,-  kroner til Against Malaria Foundation (AMF), som er en meget kostnadseffektiv og transparent organisasjon. Malaria dreper 400 000 mennesker hvert år og 200 millioner blir syke. For 10 kroner i myggnett beskytter man ett menneske i 3-4 år mot både sykdom og død. For hver krone man bruker på myggnett, øker verdiskapningen i samfunnet med 12 kroner. AMF bruker kun ca. 1 % på administrasjon og dette er dekket av faste givere, slik at hele gavebeløpet går til bekjemping av malaira.

2017:

23 500,-  kroner til Leger uten grenser. De hjelper alle som trenger hjelp, og mye av arbeidet blir drevet på dugnad.

Fra 2017 gikk vi gå ned fra 2 % til 1% av omsetningen som grunnlag for gave til humanitært arbeid.

2016:

28 000,- kroner til barneskole og helsearbeid i Vestre Kenya. Dette vil gi skolegang og håp til barn som ikke har råd til utdanning. Det vil og bidra med nødvendig helsehjelp til befolkningen i dette området som er sterkt preget av HIV/Aids. Arbeidet drives av lokale kirker med gode økonomiske rutiner og ingen administrative utgifter.

2015:

21 570,- kroner til Mercy Ships som gir håp og helse til de glemte fattige ved å mobilisere mennesker og ressurser over hele verden til dugnadsarbeid. Mercy Ships gir gratis legehjelp, operasjoner, tannlegetjenester og underviser lokalt helsepersonell til de mest trengende i verden. Mercy Ships hjelper alle mennesker uavhengig av rase, kjønn og religion.

2014:

19 015,- kroner til barnehjem og skoler for barn fra slummen i Inda via Global Aid. Se artikkel i Kvinner og Klær. Du kan og følge arbeidet på Global aid sin facebookside. Noen av pengene er gitt til Ingfrid og Ann Kristin i Skjoldastraumen sitt lotteri til inntekt for denne saken.

2013:

17 426,- kroner til helsearbeid i indre Liberia. Dette arbeidet blir drevet i kjerneområdet til Ebola viruset, og innbyggerne står ofte uten offentlige eller private helsetilbud av noe slag. Du kan lese mer om prosjektet her eller følge arbeidet på nettet (Engelskspråklig side) her. Arbeidet drives av Frelsesarmeen.

2012:

7 862,- kroner til arbeid bland fattige i Etiopia. Fokus er landbruk, helse og utdanning. les mer her. Arbeidet drives av NLM.