1% til humanitært arbeid.

1% av omsetning uten moms, går uavkortet til humanitært arbeid.

Dette vil gå til de som har minst i verden, der små beløp kan gjøre forskjell på liv og død.

Vi vil bruke organisasjoner som har nøktern administrasjon/lønn og stor lokal kunskap, slik at pengene kommer fram til de som virkelig trenger det.

Nedenfor ser du hvor mye som er gitt til hvilke formål, de forskjellige regnskapsårene.

2018: kom gjerne med forslag til hvem vi skal støtte. Send forslag inn på mailadressen: post@maxmaling.no

2017:  23 500,-  kroner til Leger uten grenser. De hjelper alle som trenger hjelp, og mye av arbeidet blir drevet på dugnad.

Fra 2017 gikk vi gå ned fra 2 % til 1% av omsetningen som grunnlag for gave til humanitært arbeid.

2016:  28 000,- kroner til barneskole og helsearbeid i Vestre Kenya. Dette vil gi skolegang og håp til barn som ikke har råd til utdanning samt bidra med nødvendig helsehjelp til befolkningen i dette området som er sterkt preget av HIV/Aids. Arbeidet drives av lokale kirker med gode økonomiske rutiner og ingen administrative utgifter.

2015:  21 570,- kroner til Mercy Ships som gir håp og helse til de glemte fattige ved å mobilisere mennesker og ressurser over hele verden til dugnadsarbeid. Mercy Ships gir gratis legehjelp, operasjoner, tannlegetjenester og underviser lokalt helsepersonell til de mest trengende i verden.. Mercy Ships hjelper alle mennesker uavhengig av rase, kjønn og religion.

2014:  19 015,- kroner til barnehjem og skoler for barn fra slummen i Inda via Global Aid, se artikkel i Kvinner og Klær. Du kan og følge arbeidet på Global aid sin facebookside. Noen av pengene er gitt til Ingfrid og Ann Kristin i Skjoldastraumen sitt lotteri til inntekt for denne saken.

2013:  17 426,- kroner til helsearbeid i indre Liberia. Dette arbeidet blir drevet i kjerneområdet til Ebola viruset, og innbyggerne står ofte uten offentlige eller private helsetilbud av noe slag. Du kan lese mer om prosjektet her eller følge arbeidet på nettet (Engelskspråklig side) her. Arbeidet drives av Frelsesarmeen.

2012:  7 862,- kroner til arbeid bland fattige i Etiopia. Fokus er landbruk, helse og utdanning. les mer her. Arbeidet drives av NLM.