Spraylakk

Viktige hensyn og anbefalinger

Forholdsregler: Arbeid i et godt ventilert område og bruk verneutstyr som hansker og maske for å unngå innånding av skadelige damper.
Lagring: Oppbevar sprayboksen på et tørt, kjølig sted, beskyttet fra direkte sollys og varme kilder.

Fargeavvik og Reklamasjon

Fargeavvik på lakk kan dessverre ikke reklameres på, da det er umulig å garantere en nøyaktig match mellom eksisterende lakk og ny spraylakk. Forskjeller i produksjonsbatcher, aldring og miljøpåvirkninger kan påvirke fargen. Bruk av riktig grunning er også avgjørende for å sikre god vedheft og korrekt fargegjengivelse.