Flytsparkel Ute og inne – Casco Floor Expert DSP 25 kg

- 20%

463,-

På lager

casco_logo_sika

Beskrivelse

 • Forbruk: ca 1,8 kg pr/m2 pr. mm lagtykkelse. Eksempel: 10m2 med 4 mm tykkelse trenger 10 x 4 x 1,8 = 72 kg
 • Lagtykkelse: 3-15 mm, tykkere sjikt: 15 – 50 mm (ved tilsatt kvartssand 0-3 mm)
 • Temperatur: Ikke under: +5˚C, optimale mellom +15˚C – +20˚C
 • Brukstid: ca 30 minutter
 • Tørketid: Gangbare etter 3 timer – Overmalbar: 1-2 døgn.

Flytsparkel Ute og inne – Casco Floor Expert DSP 25 kg

Flytsparkel Ute og inne – Casco Floor Expert DSP 25 kg er beregnet til gulv med ekstra stor belastning og offentlige miljøer, som for eksempel industri- og butikklokaler, samt garasjer. Anbefales også til betonggulv utendørs, som for eksempel terrasser og garasjer som ikke skal belegges.

PRODUKTEGENSKAPER

 • C40 styrke, så den oppnår hele 40 N/mm i trykkstyrke
 • Innvendig kan overflaten brukes som den er uten etterbehandling.
 • Tåler tyngre bruksbelastning (Truck-trafikk: Fra sjikktykkelser: ≥ 4 mm)
 • Spenningsfattig / lavt svinn
 • Tåler temperaturbelastning fra gulvvarmesystemer
 • Fuktstabil / fukt-resistent
 • Gode flytegenskaper
 • Pumpbar

Dette produktet er EC1 – sertifisert, de dokumentasjon

Ytelseserklæring for Casco Floor Expert DSP

Bruk av flytsparkel Ute og inne – Casco Floor Expert DSP

Beregn hvor mye du trenger på Casco sin kalkulator.

Grunnarbeid:
 1. Kontroller at underlaget har tilstrekkelig bæreevne, fasthet, dimensjonsstabilitet, samt at vedvarende tørre forhold er sikret.
 2. Underlaget må være fritt for heftreduserende forurensninger som støv, skitt, olje, fett, voks-baserte rengjøringsmidler og løse partikler.
 3. Løse partikler eller sjikt må fjernes ved hjelp av sliping, børsting, blastring (slyngrensing), fresing eller ved annen grundig rengjøring.
 4. Gamle, løse og svekkede avrettingslag må fjernes mekanisk.
 5. Ved legging av belegg, må relativ fuktighet i konstruksjonen ikke overstige 85% RF.
 6. Sjikt av vann-løselig limstoff (f.eks. sulfitt-lim) må fjernes fullstendig.
 7. Gammelt vannfast limstoff må fjernes mekanisk.
 8. Gamle gulvbelegg, som keramiske belegg (flis) må renses grundig og slipes.
 9. Trefiber-plater (OSB) må slipes grundig.
 10. Rom over kjellerplan må sikres mot oppadstigende fukt i samsvar med gjeldende forskrifter.
 11. Oppgitte krav i relevante og gyldige standarder, veiledninger og spesifikasjoner må være oppfylt / følges nøye.
 12. Utfør nødvendig forbehandling som sparkling av fuger, tetting /reparasjon av hulrom og svanker ved bruk av f.eks reparasjonsmørtel Casco® EF.
 13. Vannførende metallrør må forsegles for å blokkere fysisk kontakt med avrettingsmasssen ettersom galvaniserte stålrør ikke har tilstrekkelig korrosjonsbeskyttelse.
Blanding og påføring:
 1. 25 kg (sekk) DSP blandes med 4,5 liter kaldt vann
 2. DSP er egnet til: Helflatesparkling/ avretting og utjevning av sementbaserte undergulv. Typiske anvendelser i bolighus, butikkarealer, skolebygg, kontorarealer og sykehus-bygg.
 3. Egnet for etterfølgende belegning med tekstilbelegg, keramisk belegg (fliser) og elastiske belegg (vinyl etc.)
 4. For helflate-avretting under parkett (Minimum sjikttykkelse: 3 mm)
 5. Ved utvendig bruk skal DSP overdekkes med flis, membran eller et malingssystem. Avrettingsmassen må belegges, helst innen 3 døgn for å unngå oppsprekking.
 6. Benytt alltid ren blandebeholder eller blande-bøtte.
 7. Tilsett DSP pulveret til kaldt, rent vann og bland inntil ensartet konsistens er oppnådd (anbefalt blande – hastighet: 600 rpm, 3 minutter) ved bruk av egnet mørteldrill med blandevisp.
 8. Tøm ut avrettingsmassen og fordel over overflaten ved bruk av tannsparkel.
 9. Jevn overflate sikres som følge av produktets høye selvnivellerende egenskaper.
 10. Det oppstår normalt ikke overflateriss (forutsatt korrekt forbehandling / bruk av primer)
 11. For tykkere sjikt: Sørg for å isolere vertikalt oppstikkende bygningsdeler ved å montere stengelister / ekspansjonlister (f. eks. Casco® Thermolist)
 12. Dersom et ekstra sjikt nr. 2 er nødvendig, må det første sjiktet primes med Casco® VD (1:1) eller Casco® VD FIX.
 13. Det andre sjiktet må ikke være tykkere enn det første sjiktet.
 14. Beskytt herdende DSP mot høye temperaturer, direkte sollys og trekk.
 15. Rengjør verktøy og utstyr med vann umiddelbart etter bruk.
Tørketider før overmaling e.l
 1. Beleggbar etter ca. 24 timer ved < 5 mm sjikktykkelse for de fleste typer belegg.
 2. For spesielle belegg (eks. parkett-gulv, epoksbelegg etc) er ventetid 48 timer < 5mm sjikttykkelser
 3. Ved belegg på 15 mm tykkelse bør disse ventetiden ca dobles.
 4. Test ut ved å ta en plastbit på 1×1 meter og tape den på gulvet rundt alle sider. Er det ikke dugg på plasten eller mørkt gulv, etter ett døgn, så er det bare å male i vei eller  starte  arbeidet  med  parketten.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN

Sikkerhetsinformasjon

GHS05 Etsende GHS07 Helsefare

Fare

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Tilleggsinformasjon

Vekt 26000 g
Dimensjoner 50 × 32 × 14 cm

Merke

Casco

Casco var endel av AkzoNobel fram til høsten 2013 da det ble kjøpt av Sika konsernet. Casco er et av Nordens mest kjente varemerker innen sitt segment og Nordens største produsent og leverandør av lim, og har også en sterk posisjon innen fugemasser, sparkel og produkter for montering av keramikk. Casco har betjent både faghandel og det professionelle marked sidne 1928 med kvalitetsprodukter. Produktsortimentet ligger innen for følgende produktgrupper: Lim Fugemasse Hobbylim Monteringslim Fugemasser Sparkelmasse Fliselim
casco_logo_sika

463,-

På lager

casco_logo_sika