Åtestasjon 30 gram Musegift – Med Sporingspulver

Pris:

99,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Beskrivelse

Åtestasjon 30 gram Musegift – Med Sporingspulver

Åtestasjon 30 gram Musegift – Med Sporingspulver, er en ferdigfylt  åtestsajon med 2×15 pasta poser som inneholder det aktive stoffet Brodifakum og sporingspulver. Gjennomsiktig boks gjør at du hele tiden har full kontroll på om det er mer gift igjen.

Ved bruk av UV-Lykt vil avføringen til musene lyse opp da åten er tilsatt sporingspulver. Dette gjør at man kan følge sporene for å avdekke hvor mus kommer inn eller hvor de ferdes, slik at man kan sette opp feller og gift mer effektivt.

En åtestason avliver en mengde mus og innholder Brodifakum – 0,0029 vekt%. Brodifaktum er en 2. generasjons antikoagulant «single feed» som betyr at ett inntak av giften har tilstrekkelig dødelig effekt på rotter og mus. Dette begrenser behovet for mengde gift som benyttes, og reduserer faren for unødvendig spredning i miljøet. Gift til slikt bruk er ikke lov å selge i løsvekt lenger.

For å forhindre resistens kan det være lurt å bruke åtestasjoner med forskjellige giftstoffer i. Det kan derfor være lurt å bruke noen Nippon åtestasjon med Bromadiolone og noen Temus åtestasjoner med Difethialone i tillegg om du sliter med skadedyr over lenger tid.

Muskil Fluo Åtestasjon tåler fukt og alle termperaturer, men er kun til innendørs bruk. Pass på så barn, fugler og husdyr ikke får tilgang til åtestasjonene. Ved begrenset angrep bør det være ca 5 meter mellom utsatte åtestasjoner. Ved omfattende angrep bør åtestasjonen settes ut med ca 2 meters mellomrom. Døde mus bør samles opp med en gang og kastes i restavfall.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Se vårt sortiment for bekjemping av skadedyr HER

Hvordan bruke Åtestasjon Med Sporingspulver:

 1. Vurder alltid om det kan brukes f.eks musefeller istedenfor gift.
 2. Fjern evt. mat som gnagerne kan få tak i, slik at inntak av åtet øker.
 3. Ikke rengjør området der gnagerne skal bekjempes, dette kan hindre at de spiser av åten.
 4. Plasser boksen med åte i umiddelbar nærhet til der gnageraktivitet er observert.
 5. Åtestasjonen kan med fordel festes til underlaget om mulig.
 6. Ikke plasser åtestajsonen i nærheten av mat, drikke, for eller redskaper som kommer i kontakt med mat, drikke og for.
 7. Plasser åtestasjonen utilgjengelig for barn, fugler, kjæledyr, husdyr og annet som ikke skal bekjempes.
 8. Ikke plasser åtestajsonen når avløpssystem, hvor de kan komme i kontakt med vann.
 9. Vask hender etter håndtering.
 10. Åtestasjonene bør inspiseres hver andre eller tredje dag den første tiden, deretter ukentlig.
 11. Døde dyr, samles opp med en gang, pakkes inn og kastes i restavfall.
 12. Når bekjempelsen er slutt skal åtestasjoner med rester av åte, leveres som farlig avfall til godkjent avfallsmottak. Tomme åtestasjoner kan kastes som plast

Størrelse åtestasjon: 13 cm x 10 cm x 4 cm.

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Tilleggsinformasjon

Vekt 240 g

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Åtestasjon 30 gram Musegift – Med Sporingspulver”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Pris:

99,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)