Murmaling – Hvordan male grunnmur med murmaling ute

murmaling ute

I denne artikkelen er hovedfokuset hvordan du skal male grunnmur med murmaling ute, men tematikken er like aktuell for andre steder hvor mur er benyttet ute også. Det viktigste du må ta hensyn til ved maling av mur ute, er at ulike typer mur trenger forskjellig maling. Den egenskapen ved maling for mur som særlig skiller seg ut, er malingens diffusjonsåpenhet. Diffusjonsåpenhet er evnen til å transportere fuktighet ut og hindre vann i å trenge inn utenfra.

I Norge er det mest vanlig med mur av betong eller pusset mur. Mur av betong er typisk støpt med armeringsjern. Pusset mur betyr at det er lagt på murpuss over et underlag som vanligvis er av Leca-blokker. Forenklet kan man si at pusset mur trenger en svært diffusjonsåpen maling, mens den samme malingen vil bli for åpen for betong.

På grunn av armeringsjern i betongen, trenger mur av betong en maling som er mindre diffusjonsåpen. Blir malingen til betongmuren for åpen, vil det kunne bli for mye fuktighet i betongen som vil gjøre at armeringsjernet ruster. Det er allikevel viktig at malingen er noe åpen for betong også for at fuktighet fra innsiden kan slippe ut.

Tradisjonelt kunne man velge mellom mineralsk maling og organisk maling for maling av grunnmur ute. Mineralsk maling er mer diffusjonsåpen, og er beregnet for pusset mur. Organisk maling er mindre diffusjonsåpen og er beregnet for betong. I tillegg har malingsprodusentene gjort livet enklere for oss ved å utvikle hybrider, som er murmaling som kan brukes både på betong og pusset mur.
Disse sammenhengene mellom ulike typer mur, diffusjonsåpenhet og maling illustreres i figuren under, hvor diffusjonsåpenhet vises som ikke åpen vs åpen:

Mer om diffusjonsåpenhet:

Diffusjonsåpenhet kan måles ved en sd-verdi. For maling er sd-verdien en måleenhet som forteller hvor godt malingen transporterer fuktighet. Sd-verdien strekker seg i en skala fra 0-1, hvor 0 er mest åpen og 1 er lukket.
En maling må ha en diffusjonsåpenhet under 0,5 for å kalles åpen.

Mineralsk maling – for pusset mur:

Mineralsk maling har bindemiddel av kalk, sement eller silikat. Mineralsk maling danner en åpen struktur med et poresystem som står i forbindelse med poresystemet i underlaget. Dette fører til at grove porer i underlaget blir erstattet med et større antall finere porer. Det kan forklares som at malingen blir en del av underlaget. I vårt sortiment finner du 2 mineralske malinger: Silikatmaling Beckers Mineral og Weber.ton 303 Silikatmaling.

murmaling - grunnmur murmaling utendørs silikatmalingmurmaling - hvordan male grunnmur med murmaling utendørs - silikatmaling

Silikatmaling er en malingstype som er basert på vannglass som bindemiddel. Denne typen maling reagerer kjemisk med mineralske underlag som puss og betong, og er meget diffusjonsåpen. Begrensningene for bruk er at eksisterende underlag må være ubehandlet, eller behandlet med silikatmaling fra før av.

Tips!
For å sjekke om muren er malt med silikatmaling fra før av, kan du teste med saltsyre. Dersom saltsyren bruser når det kommer i kontakt med den tidligere malingen, er det silikatmaling.

Hybrider – for pusset mur og betong

Hybrider er et enkelt og trygt valg dersom du er usikker på hvilken type mur du har, og hva muren er malt med fra før av. Vi har fire hybridmalinger for murmaling ute: Yunik murmaling, Weber.ton Silikonharpiksmaling, Surfatech Aquadey Murmaling – Nanoakryl og Yunik Murmaling pluss. Yunik Murmaling er den minst diffusjonsåpne hybridmalingen, mens Yunik Murmaling Pluss er den mest diffusjonsåpne hybridmalingen.

Yunik Murmaling - male grunnmur ute Murmaling ute - silikonharpiksmaling - hybrid - male grunnmur utendørsMurmaling pluss - male grunnmur utendørsMurmaling Surfatech Aquadry Nanoakryl 9 liter

Organisk maling- for betong

Organisk maling på mur danner en sammenhengende film på overflaten av underlaget, som kapsler inn pigment og fyllstoffer. Organisk maling har bindemidler av akryl, polyuretan, epoksy, termoplaster, silikoner etc. Vi har to malinger med akryl som bindemiddel, som anbefales for betongmur. Disse er Beckers Akrylat Perfekt Plus Fasade og Yunik Akrylat Fasademaling. Akrylmalinger har generelt god heft, værbestandighet og hindrer større mengder CO2 å trenge inn i muren. Dette gjør at armeringsjern i betongen ikke ruster.

Akrylat- akrylmaling- utendørs

Hvordan male grunnmur og annen mur ute

Det er en del likheter ved maling av mur ute uavhenig av hva slags type mur du har.  Disse likhetene er at underlaget skal være rent, fast og tørt.  Sprekker og avskallinger  bør repareres og all bar mur skal grunnes. Det er ved reparasjon og grunning at det oppstår forskjeller for hvordan du skal male grunnmur og annen mur ute.

  • Start med å fjerne løstsittende maling og avskallinger med sparkelspade og stålbørste
  • Vask muren med Jotun Kraftvask  eller Yunik Husvask fasade ekstra sterk
  • Reparer skader i muren. Mindre skader kan repareres med Jotun DryTech Murfiller
  • Bar mur skal alltid grunnes med en grunning som er beregnet for malingen du skal påføre etterpå.
  • Avslutt med å male to strøk med egnet murmaling med forlengerskaft og malerull eller pensel.

Reparasjon

Når du skal reparere mur, brukes mørtel. Det finnes ulike typer mørtel for ulik type mur. Reparasjon av mur vil dekkes i en egen artikkel. Denne videoen fra Flugger viser deg hvordan du kan utføre små reparasjoner for pusset mur.

Grunning

Bar og ubehandlet mur er porøs og støvete. Dette gjør at maling får dårlig heft. Murgrunning reagerer med underlaget og binder støvet fast. Derfor skal bar og ubehandlet mur alltid grunnes. Da vil du unngå at malingen flasser av etter kort tid. For silikatmaling trengs en egen silikatgrunning, mens for hybrider og akrylatmaling er Yunik murgrunning egnet.

Slik maler du grunnmur med murmaling ute

Denne videoen fra Jotun viser deg hvordan du maler med murmaling ute:

Har du spørsmål, kan du kontakte oss på post@maxmaling.no. Lykke til!