fbpx
 x 

Terrassepakke Stabil Terrasserens / Bryggeolje 25 m2

-13% Terrassepakke Stabil Terrasserens / Bryggeolje
Terrassepakke Stabil Terrasserens / Bryggeolje 25 m2. Skrubb med terrasserens og behandle med terrasseolje/bryggeolje, så beskytter du treverket godt i et par år.
Kr. 649,00
Grunnpris inkl. mvaKr. 742,00
På lager. Sendes innen 48 timer

Terrassepakke Stabil Terrasserens / Bryggeolje 25 m2. Skrubb med terrasserens og behandle med terrasseolje/bryggeolje, så beskytter du treverket godt i flere år. Terrassepakken inneholder, 5 liter Stabil terrasserens, jordan terrasseskrubb med gjenger, Lavtrykksprøyte 5 liter og 2,5 liter Stabil Terrasseroljer / bryggeolje.

Stabil Terrasserens (2-i-1) er løsningen for trevirke som man ønsker å gi tilbake den opprinnelige fargen. Produktet kan brukes på alt fra terrasse gulv til hagemøbler. Stabil Terrasserens har spesielle egenskaper som fjerner smuss og gammel treolje og gjennoppfrisker farven på treverket. Har du ikke tilgang til vann på terrassen eller brygga, kan du bare skrubbe underlaget med Stabil terrasserens, la det tørke og behandle med Stabil bryggeolje/terrasseolje.

Stabil Bryggeolje / Terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Inneholder soppdreper som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet.

Dette er en meget effektiv terrasserens, så man bør bruke hansker og øyevern.

 Stabil Bryggolje/Terrasseolje

last ned SIKKERHETS datablad2

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig GHS08 Kronisk helsefarlig GHS09 Miljøfare

Varselord: Fare

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Stabil Terrasserens

last ned SIKKERHETS datablad2

GHS05 Etsende

Vareslord: Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H290 Kan være etsende for metaller.