fbpx
 x 

Sopp og algedreper 3 liter

Sopp og alge vask
Produsent Yunik
Fasadevask mot begroing, er en sopp og algedreper fra Yunik som er ypperlig til vask av fasader, mur, treverk og taksten, som er helt eller delvis dekket av grønske.

Må prøves, gjør fjerning av grønske til en lek.
Kr. 99,00
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Dosering 1:4

Fasadevask mot begroing, er en sopp og algedreper som er ypperlig til vask av fasader, mur, treverk og taksten, som er helt eller delvis dekket av grønske.

Må prøves, gjør fjerning av grønske til en lek.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

GHS07 Helsefarlig

Advarsel

Forårsaker hudirritation. (H315)

Forårsaker alvorlig øyeirritation. (H319)

Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412) 

last ned SIKKERHETS datablad2