fbpx
 x 

Grunningsolje 3 liter

Grunningsolje oljegrunning
Produsent Yunik
Grunningsolje Wood primer, er en oljebasert klar oljegrunning som trenger særdeles godt inn i treverket, gir en vannavvisende overflatet, binder løse fibre i treverket og sikrer optimal vedheft for etterfølgende behandling. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.
Kr. 299,00
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Dekkevne: 4-10 m2/liter
  • Tørr: 2 timer - Overmalbar: 16 timer

Grunningsolje Wood primer, er en oljebasert klar oljegrunning som trenger særdeles godt inn i treverket, gir en vannavvisende overflatet, binder løse fibre i treverket og sikrer optimal vedheft for etterfølgende behandling. Hemmer mugg- og soppvekst på overflaten av sluttbehandlingen.

Oljegrunning brukes til utendørs grunning av nytt bartre, nedslipt bart tre eller eldre trykkimpregnert tre før det sluttbehandles med et overflateprodukt. Grunningsolje kan anvendes på innv. og utvendig side av dører og vinduer som skal behandles. Kan ikke anvendes på malte eller lakkerte overflater.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

GHS07 Helsefarlig GHS08 Kronisk helsefarlig

Fare

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. (H304)

Kan utløse en allergisk hudreaksjon. (H317) 

Kan forårsake skader på sentralnervesystemet ved langvarig eller gjentatt innånding. (H373)

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. (H412)

last ned SIKKERHETS datablad2