x 

Syregrunning 2K Spraymax Hagmans 400 ml

Syregrunning 2K spraymax HagmansSyregrunning 2K spraymax Hagmans
Spraymax Syraprimer er en etsende 2 komponent syregrunning som sikrer feste for den videre behandlingen.
Kr. 279,00
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Overmalbar: 10 min. v/1 strøk - 25 min. v/2 strøk
  • Brukstid etter tilført herder: 4 døgn
  • Dekkevne: ca. 0,5-0,7 m2 pr. boks ved 2 strøk
  • Oppskrift for rustbehandling som holder - Trykk her

Spraymax Syraprimer er en etsende 2 komponent syregrunning som sikrer feste for den videre behandlingen.

Syreprimer kan og brukes som forsegler/sealer dersom en har lakkpest, før videre lakkering.

Genialt for mindre prosjekter, her er alle komponentene i sammen boksen, klar til å legge det like fint på som med sprøyte.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

GHS02 Brannfarlig GHS05 Etsende GHS07 Helsefarlig

Varselord Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

last ned SIKKERHETS datablad2