fbpx
 x 

Syregrunning 2K Spraymax Hagmans 400 ml

Syregrunning 2K spraymax Hagmans
Produsent Hagmans
Spraymax Syraprimer er en etsende 2 komponent syregrunning som sikrer meget godt feste for den videre behandlingen.
Kr. 299,00
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Overmalbar: 10 min. v/1 strøk - 25 min. v/2 strøk
  • Brukstid etter tilført herder: 4 døgn
  • Dekkevne: ca. 0,5-0,7 m2 pr. boks ved 2 strøk
  • Oppskrift for rustbehandling som holder - Trykk her

Spraymax Syraprimer er en etsende 2 komponent syregrunning som sikrer godt feste for den videre behandlingen. Spraymax sin 2 Komponent på boks er genialt for mindre prosjekter, her er alle komponentene i sammen boksen, klar til å legge det like fint på som med sprøyte. 

Syreprimer kan og brukes som forsegler/sealer dersom en har lakkpest, før videre lakkering. Syreprimer trenger overmaling med filler før sparkling eller videre behandling. Syreprimer er ikke en tett behandling, dette oppnås først når toppstrøket er på.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

GHS02 Brannfarlig GHS05 Etsende GHS07 Helsefarlig

Varselord Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

last ned SIKKERHETS datablad2