fbpx
 x 

Syregrunning 1K Motip ColorMatic 400 ml

Syregrunning 1K Motip ColorMatic 400 ml
Produsent Motip
Syregrunning 1K grå Motip ColorMatic 400 tørker raskt og har utmerkede festeegenskaper til de fleste metaller, spesielt på polert metall.
Kr. 119,00
Farge
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Overmalbar: 10 -15 min. 
  • Dekkevne: ca. 0,5-0,7 m2 pr. boks ved 2 strøk
  • Oppskrift for rustbehandling som holder - Trykk her

Syregrunning 1K Motip ColorMatic 400 tørker raskt og har utmerkede festeegenskaper til de fleste metaller, spesielt på polert metall. Syregrunning 1K grå har meget gode rusthindrende egenskaper ved at den har en aktiv rustbeskyttelse med pigmenter, kan også benyttes som sveiseprimer. Syregrunning 1K er laget for proff verksteder.

Bruksanvisning:

Fjern rust og urenheter, rens overflaten nøye med silikonfjerner, slip deretter område med egnet slipepapir. Rist boksen i ca 2 min. spray en prøve. Påfør flere tynne strøk med boksen 15-20 cm fra objektet. etter 15 min kan Colormaic 1K primer fyller legges på.

Etter bruk snu boksen oppned og spray til det bare kommer drivgass.

GHS02 Brannfarlig GHS05 Etsende GHS07 Helsefarlig

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2