fbpx
 x 

Ferro-Bet Rustfjerner 500 ml

Ferro-Bet rustfjerner 0,5 liter
Ferro-Bet rustfjerner 0,5 liter
Ferro-Bet rustfjerner
Produsent Ferro-Bet
Ferro-Bet Rustfjerner fjerner rust, helt ned i porene og er kjemiens svar på sandblåsing. Den forandrer også aktiv rust til passiv jernfosfat (magnetitt) og hindrer videre rustutvikling under.
Kr. 129,00
På lager. Sendes innen 48 timer

Rusttest

Ferro-Bet Rustfjerner fjerner rust, helt ned i porene og er kjemiens svar på sandblåsing. Den forandrer også aktiv rust til passiv jernfosfat (magnetitt) og hindrer videre rustutvikling under. Ferro-Bet Rustfjerner, fjerner rust og preparerer ståloverflaten før maling (på alu-plater vaskes det første med rustvask og rustfjerner brukes kun på gravrust) eller lakkering. Ferro-Bet Rustfjerner virker noe raskere enn Evapo-Rust, men ellers gjør de mye samme jobben. Ved kraftig rustangrep (alvorlig gravrust) kan prosessen måtte gjentas før ønsket resultat er oppnådd.

Prosessen er fullført når metallet er sort (magnetitt) eller det er oppstått et tørt, gråhvitt støvlag (sink) på det behandlede metallet.

Hvis overflaten er mørk og klebrig er prosessen ikke ferdig. Ved kraftig rustangrep må prosessen gjentas. Overflaten må ikke grunnes/lakkeres før underlaget er helt tørt.

Virketid 15-45 minutter (ved 20 grader i stålet).

Se video fra prosjekt SambOen her.

Ferro-Bet Rustfjerneren kan påføres f.eks ved neddypping, med sprøyte eller med kost. Løs rust børstes vekk først. Virketid 15-45 minutter. Sliper du samtidig med at du tar på rustfjerner, virker den fort og godt.

N.B! Husk at Rustfjerner er et kjemikalie, så det skal brukes med omhu! Bruk beskyttelse hvis behov, slik at du beskytter hud, øyne og innånding.  

Hvis behov for skylling kan bremserens være et godt alternativ.

GHS05 Etsende

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2