Grunning Treverk

Dråpetesten

Grunning treverk kan med fordel testes med Dråpetesten, for å avgjøre om du trenger grunning før du maler.

Mange kjøper ferdig grunnet materiale eller hus og lar det stå en tid før de maler. Skvett litt vann på vegge, hvis treverket suger til seg vannet og blir litt mørkere, trenger du ny grunning før du starter på toppstrøket.

Trekker vannet ikke inn er det bare å male i vei.