Terrassepakke Stabil – Rens som lysner og Olje med tjære 25 m2

Pakkepris

Fra: 950,-

Pris:

Stabil Bryggeolje / Terrasseolje med tjære 2,5 liter

305,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Stabil Terrasserens 5 liter

134,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Jordan terrasseskrubb med gjenger

132,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Trykksprøyte Pumpekanne 5 liter

161,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Jordan Terrassesett Ultimate 18 cm

218,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Beskrivelse

Terrassepakke Stabil – Rens som lysner og Olje med tjære 25 m2

Terrassepakke Stabil – Rens som lysner og Olje med tjære 25 m2. Skrubb med terrasserens og behandle med terrasseolje/bryggeolje, så beskytter du treverket godt i flere år.

Terrassepakken inneholder, 5 liter Stabil terrasserens, jordan terrasseskrubb med gjenger, Lavtrykksprøyte 5 liter og 2,5 liter Stabil Terrasseroljer / bryggeolje.

Stabil Terrasserens (2-i-1) er løsningen for trevirke som man ønsker å gi tilbake den opprinnelige fargen. Produktet kan brukes på alt fra terrasse gulv til hagemøbler. Stabil Terrasserens har spesielle egenskaper som fjerner smuss og gammel treolje og gjennoppfrisker farven på treverket. Har du ikke tilgang til vann på terrassen eller brygga, kan du bare skrubbe underlaget med Stabil terrasserens, la det tørke og behandle med Stabil bryggeolje/terrasseolje.

Stabil Bryggeolje / Terrasseolje er en suveren treimpregneringsolje som er tilsatt farveløs tretjære. Inneholder soppdreper som gjør den ideell for terrassegulv, gjerdestolper, trebåter, brygger og annet treverk som er utsatt for fuktighet.

Dette er en meget effektiv terrasserens, så man bør bruke hansker og øyevern.

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig GHS05 Etsende

Stabil Bryggolje/Terrasseolje

Varselord: Fare

Faresetninger:

H226 Brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Stabil Terrasserens

Vareslord: Fare

Faresetninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H290 Kan være etsende for metaller.

Tilleggsinformasjon

Vekt 12700 g

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Terrassepakke Stabil – Rens som lysner og Olje med tjære 25 m2”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Fra: 950,-

Pris:

Stabil Bryggeolje / Terrasseolje med tjære 2,5 liter

305,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Stabil Terrasserens 5 liter

134,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Jordan terrasseskrubb med gjenger

132,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Trykksprøyte Pumpekanne 5 liter

161,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Jordan Terrassesett Ultimate 18 cm

218,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)