Syregrunning kromatfri PPG D8092 m/herder 2 liter

Pris:

1.199,-

55,- per m2

Beskrivelse

  • Dekkevne: 10-12 m2
  • Tørketid: 15 min v/200c
  • Brukstid etter blanding: 5 dager
  • Oppskrift for rustbehandling som holder – Trykk her

Syregrunning kromatfri PPG D8092 m/herder 2 liter

Syregrunning eller Wash Etch Primer D8092 fra PPG, er en to-komponent, pigmentert, kromatfri etsende grunning.

Spesielt utviklet for å gi god vedheft ved bruk på nye paneler/bart stål, og for å øke vedheften for påfølgende lakksystemer.

Syregrunning kan og brukes som forsegler/ sealer dersom en har lakkpest, før videre lakkering.

Kan males over med en hvilken som helst PPG 2K løsemiddelbasert akrylgrunning.

Syregrunningen må alltid iblandes medfølgende aktivatorer D8293.

Settet består av 1 liter PPG Deltron D8092 Wash etch primer Chromate free og 1 liter PPG D8092

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS05 Etsende GHS07 Helsefarlig

8092

Fare

H226: Brannfarlig væske og damp.

H315: Gir alvorlig øyeskade.

H318: Irriterer huden.

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

8293

Fare

H225: Meget brannfarlig væske og damp.

H315: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H319: Irriterer huden.

H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H335: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 2159 g

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Syregrunning kromatfri PPG D8092 m/herder 2 liter”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Pris:

1.199,-

55,- per m2