Sikafloor 151 Epoxyprimer Epoxysparkel A+B 30 kg – 21 liter

5.669,-

Sikafloor 151 Epoxyprimer A-komp 25,5 kg

4.190,-

1 på lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Sikafloor 151 Epoxyprimer B-komp 4,5 kg

1.479,-

1 på lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Sika_Logo

Beskrivelse

 • Tørrstoff: 100% ren epoxy
 • Farge: Transparent
 • Dekkevne: ca 2,5 m2/kg som primer – 75 m2 pr. spann

Sikafloor 151 Epoxyprimer Epoxysparkel A+B 30 kg – 21 liter, er ett sett med begge komponentene du trenger. Dette er en økonomisk epoxyprimer – membran og tynn epoxysparkel med 100% ren epoxy. Alt du legger på gulvet herder tvers gjennom, og brukes bl.a før maling med f.eks Sikafloor 264 eller 263.

Ved tilføring av fortykningsmiddel Extender T, epoxyfiller (0-0,3 mm) eller kvartssand (0,4-0,8 mm), får du enkelt, en tykkere utjevningsmørtel og mellomlag for betongoverflater, sementbaserte overflater eller en epoksymørtel.

Epoxysparkel fortykket med Extender T gjør det lettere å fylle sprekker og sår uten at primeren bare trekker ned, legge på ett tynt sparkellag som hindrer luftbobler eller lage hulkil i overgangen til veggen.

Sikafloor 151 har overtatt for Sikafloor 161, og har tilnærmet samme egenskapene.

 • Primer – Sparkler gulvet slik at du får ett ensartet og godt grunnlag å male over etterpå.
 • Reduserer kraftig faren for luftbobler når du skal legge på toppstrøk.
 • Meget tyntflytende
 • Luktsvak
 • God inntrenging i underlaget
 • Høy vedheft til underlaget
 • Samsvar med LEED v4 EQc 2: Lav-emitterende materialer
 • Obs! Kan bli veldig varm og utvikle røyk om blandingen blir stående i spannet, så vær rask med å få primeren ut på gulvet.

Dersom det er oljeflekker i betongen bør du vaske gulvet med f.eks Aqua-Sol Power, slik at malingen får godt feste i betongen.

Sikafloor epoxyprimer kommer i sett med A og B komponent, i følgende størrelser 2,5 kg Sikafloor 150, 10 kg Sikafloor 150 eller 30 kg Sikafloor 151. Disse er samme produkt selv om de har to forskjellige nummer.

Sikafloor 151 brukes som primer for bl.a. Sikafloor-263 SL og Sikafloor-264. Kan sandavstrøs med kvartssand for å få en grovere og mindre glatt overflate. Da dekkes gulvet med sand etter at det er lagt på 0,5 kg pr. m2 med Sikafloor 151. Når dette er tørt kostes overflødig sand vekk. Overmales med f.eks Sikafloor 264.

Sikafloor 151 kan brukes til følgende:
 • For priming på betongoverflater, sementbaserte overflater og epoksymørtel
 • For normalt til sterkt sugende overflater
 • Primer for bl.a. Sikafloor-263 SL og Sikafloor-264 gulvsystemer
 • Bindemiddel for utjevningsmørtel og mørtelbelegg
 • Mellomlag under f.eks. Sikafloor-263 SL og Sikafloor-264

Fordeler med Epoxyprimer:

 • Lav viskositet
 • God inntrengning i underlaget
 • Fremragende vedheftsstyrke
 • Enkel påføring
 • Kort ventetid

Se vårt sortiment fra Sika HER, eller gå til Sika.no sin hjemmeside

Hvordan klargjøre til bruke av Sikafloor 151 Epoxy primer:

N.B! Lurer du på hvor lang tid du må vente eller maks kan vente, så må du se under Herdetid i produktdatabladet som er nederst på denne siden. Alle produkter du ikke kan rengjøre med vann er løsemiddelholdige produkter.

Tid mellom strøkene på Sikafloor 151

 1. Betongoverflaten skal være sund og ha tilstrekkelig trykkstyrke (minimum 25 N/mm2) og minimum avtrekksstyrke på 1,5 N/mm2.
 2. Overflaten skal være ren, tørr, fri for olje, fett, løse partikler, sementslam, herdemembraner og overflatebehandlinger etc. Ved tvilstilfeller utføres et testareal.
Forbehandling:
 1. Betongoverflater skal forbehandles mekanisk med blastring, sliping eller fresing for å fjerne sementslam og for å oppnå en god struktur med åpne porer.
 2. Svak betong skal fjernes og overflatedefekter som hull og hulrom skal åpnes.
 3. Reparasjoner av disse defektene utføres med egnede produkter, f.eks Sikadur 31, eller Sikadur 30. Eller andre egnede produkter i Sikafloor®, SikaDur® eller SikaGard® serien.
 4. Betongoverflaten skal primes og eventuelt sparkles / avrettes for å oppnå en jevn og plan overflate. Bruk f.eks noen få prosent Sika fortyknismiddel T i Sikafloor 150 eller 151.
 5. Høye områder kan fjernes med f.eks. sliping.
 6. Alt støv og løse partikler skal fjernes fullstendig fra overflaten med støvsuging før påføring.
 7. Det kreves at det ikke er oppadstigende fuktighet i gulvet.
 8. Ved > 4 % (vekt) fuktinnhold kan Sikafloor® EpoCem® påføres som midlertidig fuktsperre.

Hvordan påføre Sikafloor 151:

 1. Vær obs på at alle epoxyprodukter utvikler varme når de er ferdig blandet. Så det er alltid en fordel å få produktene fortest mulig ut på gulvet. Høy temperatur vil også gjøre at produktet stivner fortere og gi dårligere tid til å få det på plass.
 2. Før sammenblanding, omrøres komp. A mekanisk.
 3. Når hele komp. B er tilsatt komp. A, omrøres det kontinuerlig i minimum 3 minutter (helst 5 minutter) inntil blandingen oppnår en ensartet konsistens og farge.
 4. Når komponent A og B er blandet tilsettes eventuelt epoxyfiller, kvartssand og/eller Sika Fortykningsmiddel T når dette er nødvendig, og det blandes i ytterligere 2 minutter inntil blandingen oppnår en ensartet konsistens og farge.
 5. For å sikre at du ikke får noen hjørner i spannet som ikke er iblandet herder, bør blandingen helles over i et rent spann og gis en kort omrøring. Det er litt krise om det ikke er herder i alt, da må du i utgangspunktet slipe bort det du har lagt på gulvet.
 6. Unngå for intensiv blanding for å minimere innblanding av luft i produktet.
 7. Sikafloor -151 skal blandes omhyggelig med saktegående elektrisk blander (300 – 400 omdr. pr. min.) eller annet egnet utstyr.
 8. For blanding av mørtler benyttes en tvangsblander. Frittfallsblander kan ikke benyttes.
Forskjellige bruksområder:
 1. Brukt som Primer – tynn epoxysparkel: Det må sikres at en ensartet, porefri film dekker overflaten. Ved behov påføres ytterligere ett strøk med sikafloor 151.
 2. Påfør Sikafloor® -151 med gummisvaber. Pensel og rulle kan også brukes, men tar lenger tid og blir ikke noe bedre.
 3. Som epoxysparkel mot pin holes: ha i ca 3% Extender T og dra utover et tynt lag med gummisvaber.
 4. Brukt som Utjevningsmørtel: Ujevnheter / rue overflater må utbedres først. Påfør utjevningsmørtelen med sparkel / gummisvaber til ønsket lagtykkelse.
 5. Brukt som mellomlag: Sikafloor® -151 utlegges og fordeles med en sagtannet sparkel.
 6. Etterrulles omgående med piggrulle i to retninger for å sikre fordeling til jevn lagtykkelse.
 7. Hvis ønskelig avstrøes det med tørket kvartssand etter ca. 15 minutter (ved +20 °C) men før 30 minutter (at+20 °C), først lett og deretter til overskudd.
 8. Brukt som epoxysparkel på gulv, vegg og tak: Ha i utgangspunktet 1 del Extender T og 1 del ferdigblandet epoxy (A+B), eller tilsette fyllstoff til ønsket tykkelse på massen er oppnådd. Ypperlig til hulkil.
 9. Rengjøring av verktøy må skje umiddelbart etter bruk. Rengjør verktøy og utstyr med Colma Cleaner.
 10. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Sikafloor 151 Epoxyprimer Epoxysparkel 30 kg - 21 liter

Sikkerhetsinformasjon

GHS05 Etsende GHS07 Helsefare

Advarsel Fare

H302: Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318: Gir alvorlig øyeskade

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 35000 g
Dimensjoner 25 × 25 × 45 cm

Merke

Sika

Sika AG er Europas største privateide kjemifirma, har hovedsete i Zürich, og ble etablert i 1910 av Kaspar Winkler da han utviklet en banebrytende kjemisk prosess for å akselerere innstillingen og herding av sement. Sika sin kjernekompetanse er: forsegling, liming, demping, styrke og beskytte.De har den kvalitetsbeviste brukeren av kjemiske og tekniske løsningner i fokus. Høsten 2013 kjøpte Sika opp Casco Schönox, fra AkzoNobel. I 2017 har Sika AG datterselskap i ca 100 land med over 17 000 ansatte og en omsetning på ca. 51 miliarder Nkr.
Sika_Logo

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Sikafloor 151 Epoxyprimer Epoxysparkel A+B 30 kg – 21 liter”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

5.669,-

Sikafloor 151 Epoxyprimer A-komp 25,5 kg

4.190,-

1 på lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Sikafloor 151 Epoxyprimer B-komp 4,5 kg

1.479,-

1 på lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Sika_Logo