Sikadur -12 NO, Søylelim – hurtigherdende mørtel 10 kg

- 17%

1.490,-

2 på lager

Delbetaling fra 169,-/måned

Sika_Logo

Beskrivelse

 • Tørrstoff: 100%
 • Brukstid: -10 °C, 60 minutter  +20 °C, 10 minutter
 • Herdetid: 3 timer
 • Lagtykkelse: 5-100 mm

Sikadur -12 NO, Søylelim – hurtigherdende mørtel 10 kg er en Akrylbasert, synkefri, hurtigherdende søylelim og reparasjonsmørtel. Samme egenskapene som Sikadur 12 Pronto og kan benyttes på betong, stein, sementmørtel og stål. Tåler sterk belastning allerede etter kun 3 timer.

Sikadur®-12 NO er spesielt godt egnet ved lave temperaturer, kan brukes ned til – 10 kuldegrader, og produktet har god mekanisk styrke og slitasjemotstand, slagseighet, samt god kjemisk resistens. Produktet lukter endel under bruk, men det varer ikke så lenge, siden massen herder veldig fort.

Ypperlig til bruk ved faststøping av bolter, understøpning av maskiner, liming av betongsøyler med utstikkende armeringen som skal ned i hull betongfundamentet osv.

Fordeler med Sikadur 12 NO og Pronto

 • Hurtigherdende
 • Kan påføres ved lave temperaturer
 • Enkel blandeprosedyre
 • God bearbeidbarhet
 • Høy mekanisk styrke
 • God slitasjemotstand og slagseighet
 • God kjemisk resistens
 • Kan påføres betong og sement-/mineral-baserte underlag, samt stål.
 • Kan tilsettes sand for sjikttykkelser fra 20-100 mm, men flyter da ikke ut selv.
 • Brukstemperatur: -10 °C til +30 °C.
 • CE-merking og ytelseserklæring iht. EN 1504-6 – Forankring av armeringsstang (stålarmering)
 • CE-merking og ytelseserklæring iht. EN 13813 – Støpt gulvbelegg eller avrettingslag for innvendig bruk i bygninger

Bruksområder for Sikadur®-12 NO

Betongreparasjoner:
 • Søylelim
 • Betong i veier
 • Rullebaner
 • Parkeringsdekker
 • Industrigulv
 • Trapper
 • Prefabrikerte betongelementer
 • Tetting av hulrom, groper og porer
Understøp:
 • Brolagre
 • Fundamenter
 • Forankringer
 • Feste av anker og bolter
 • +++

Hvordan bruke Sikafloor 12 NO (Pronto):

NB! Det er alltid viktig å les produktdatabladet nøye for du begynner. Alt du trenger av info, finner du der. Følg det, så får du ett bra resultat.

Forarbeid
 1. Betong: Betong og mørtel må være herdet i minst 3-6 uker.
 2. Underlaget må være fast, rent, rengjort, tørt, samt fritt for stående vann, is, skitt, olje, fett, belegg, slam, utfellinger, tidligere belegg og løse partikler eller overflateforurensninger som kan påvirke vedheft.
 3. Delaminert, svekket, skadet og nedbrutt eller uegnet betong må fjernes ved bruk av egnet utstyr.
 4. Påse at tilstrekkelig betongmaterial er fjernet i områder rundt korrodert armering for å muliggjøre rengjøring, påføring av korrosjonsbeskyttende belegg (ved behov) og sikre kompaktering av reparasjonsmasse.
 5. Reparasjonsområder må defineres i enkle kvadratiske eller rektangulære felter for å unngå konsentrasjon av svinnkrefter og tilhørende opprissing under herdefasen. Dette også for å unngå konstruktive belastninger fra termiske bevegelser under levetid.
 6. Alt støv, løst og smuldrende materialer må være fullstendig fjernet fra alle overflater før påføring av produktet, fortrinnsvis ved bruk av kost og/eller industristøvsuger.
 7. Stålarmering: Overflater må være rengjort, tørt, fritt for olje, fett, belegg, rust, avskalling, løse partikler eller overflateforurensninger som kan påvirke vedheft.
 8. Overflater må være forbehandlet ved bruk av egnet verktøy til renghetsgrad Sa 2 (rent metall med sandblåsing) (ISO 8501-1) eller til frilagt metall.
 9. Tre: Underlag må være fast, rengjort og tørt, samt fritt for skitt, olje, fett, tidligere belegg og løse partikler eller overflateforurensning som kan påvirke vedheft.
 10. Plateforskaling for flytende reparasjons-/støpemasse: All forskaling må ha tilstrekkelig bæreevne, være forbehandlet med slippmidler og lukket for å hindre lekkasjer.
 11. Ved understøps-anvendelser må det benyttes støpekasse på den ene siden av forskalingen slik at en tømmehøyde på 150-200 mm kan opprettholdes under støpe-opereasjonen.
 12. Alle typer underlag: Alt støv og løst material må fjernes fullstendig fra alle overflater ved bruk av industristøvsuger før påføring av produktet.
Blanding og påføring
 1. Før påføring må underlagets fuktinnhold, relativ luftfuktighet, duggpunkt, samt temperaturer i underlag og i luft sjekkes. All info om dette står på teknisk datablad som det er link til lenger ned.
 2. Korrosjonsbeskyttelse av armeringsstål: I tilfeller hvor overflatebehandling av armering er påkrevet, benyttes SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® hele det eksponerte området ( Se separat produktdatablad)
 3. Dersom behov for primer – Grunning: Påfør ferdigblandet Sikafloor®-13 Pronto primer på forbehandlet underlag med pensel eller rull. Sørg for kontinuerlig, porefri dekning av underlaget.
 4. Manuell blanding: Tøm tilmålt mengde av komponent A til tørrdelen i plastspannet inneholdende komponent B.
 5. Sett lokket på plastspannet og bland ved å ryste grundig for hånd.
 6. Tøm ut ferdiblandet masse ved å helle direkte fra spannet.
 7. Blanding i blandekar / beholder: Tøm nødvendig mengde av komponent A over i egnet blandekar.
 8. Tilsett gradvis komponent B pulver under kontinuerlig omrøring.
 9. Unngå overdreven omrøring for å minimere inndriving av luftporer.
 10. Juster til ønsket konsistens ved tilpasning av mengde pulverkomponent (og kvartssand ved behov)
 11. Bland ikke ut større kvantum enn som kan forbrukes innen angitt brukstid (potlife)
 12. Påføring: Flytende reparasjonsmørtel legges ut umiddelbart etter blanding i forskaling eller i reparasjonsområdet og i en kontinuerlig operasjon.
 13. Håndpåført Reparasjonsmørtel /-sparkel påføres umiddelbart etter blanding over primer-strøket og i sjikttykkelser mellom angitt minimum og maksimum tykkelse. Unngå poredannelse.
 14. Flytende reparasjonsmørtel og understøpsmasse, tømmes umiddelbart blanding over i støpekasse eller mate-trau i en kontinuerlig operasjon under hele støpeprosessen for å unngå luftlommer.
 15. Etterbehandling / pussing: Puss overflate til ønsket tekstur ved bruk av egnet pusse-verktøy.
 16. For å oppnå en ru /teksturert overflate-finish kan den nystøpte mørtelen avstrøs lett med kvartssand.
 17. Ren Sikadur®-12 NO (uten sand-tilsetning) må sparkles ut som et tynnpuss-sjikt i 10 mm tykkelse såfremt en tett, glatt overflate-finish skal oppnås.
 18. Rengjøring av verktøy: Umiddelbart etter bruk rengjøres verktøy og utstyr med Sika® Thinner K.
 19. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

Teknisk datablad Sikadur -12 NO, Søylelim – hurtigherdende mørtel TDS

Sikkerhetsinformasjon

GHS05 Etsende GHS07 Helsefare

A-komponent:

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

B-komponent:

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

UN1247
1

Tilleggsinformasjon

Vekt 11000 g
Dimensjoner 30 × 30 × 24,5 cm
Variant

– Ral 7035, Epoxy gulvmaling Sikafloor 264, 10 kg / 7 liter Ral 7035, Epoxy gulvmaling Sikafloor 264, 10 kg / 7 liter Ral 7040, Ral 7035, Ral 7040

Merke

Sika

Sika AG er Europas største privateide kjemifirma, har hovedsete i Zürich, og ble etablert i 1910 av Kaspar Winkler da han utviklet en banebrytende kjemisk prosess for å akselerere innstillingen og herding av sement. Sika sin kjernekompetanse er: forsegling, liming, demping, styrke og beskytte.De har den kvalitetsbeviste brukeren av kjemiske og tekniske løsningner i fokus. Høsten 2013 kjøpte Sika opp Casco Schönox, fra AkzoNobel. I 2017 har Sika AG datterselskap i ca 100 land med over 17 000 ansatte og en omsetning på ca. 51 miliarder Nkr.
Sika_Logo

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Sikadur -12 NO, Søylelim – hurtigherdende mørtel 10 kg”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

1.490,-

2 på lager

Delbetaling fra 169,-/måned

Sika_Logo