ProMeister Turbo & EGR Cleaner 500ml

- 50%

104,-

På lager

Beskrivelse

Raskvirkende skumbasert middel for å løse opp avsetninger i EGR-ventil, luftinntak, manifold og innløpsventiler. Gjenoppretter motorens luftstrøm, forbedrer kraft og akselerasjon og reduserer eksosutslipp. EGR-rengjøringsmidler etterlater ingen rester og forhindrer harpiksavsetninger. ProMeister EGR & turbo Cleaner har en 360 ° ventil.

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS08 Kronisk helsefare GHS07 Helsefare

Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g

104,-

På lager