Presto Lekkasjespray – 300 ml

- 91%

14,-

På lager

Utgått på dato, men like god.

Beskrivelse

Presto Lekkasjespray hjelper deg med å oppdage lekkasjer i trykkluft og gasstrømningssystemer. Boblen vil indikere hvor lekkasjen er. Skummet er lett å vaske av med vann. Det etterlater ikke rester som kan hindre reparasjonsarbeidet. DVGW Certificatenr. Naturgass / 5170BR0105. Kan brukes på: rør, slanger, dekk, tanker, kompressorer, trykkbrytere, trykkluftflasker, kjølekretsløp og brennbare gassystemer.

Sikkerhetsinformasjon

GHS08 Kronisk helsefare GHS07 Helsefare

GHS08 Helsefare

H373 Kan forårsake skader på nyrene ved lengre eller gjentatt eksponering.

GHS07

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1000 g

14,-

På lager

Utgått på dato, men like god.