PPG D8293 Herder / tynner til syregrunning D8092 1 liter

Pris:

649,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Beskrivelse

  • Blandingsforhold: 1-1

PPG D8293 Herder / tynner til syregrunning D8092 1 liter

PPG Deltron sin D8293 er en herder / tynner som brukes sammen med Syregrunning D8092.

 

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

Fare

H225: Meget brannfarlig væske og damp.

H315: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H319: Irriterer huden.

H361d: Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H335: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H373: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H304: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1001 g
Dimensjoner 8.5 × 22.5 × 8.5 cm

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “PPG D8293 Herder / tynner til syregrunning D8092 1 liter”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Pris:

649,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)