Jotun Trebitt Oljebeis Terrasse 2,7 liter

- 5%

549,-

29,- per m2

Tomt på lager, men kan bestilles.

Jotun logo

Beskrivelse

 • Dekkevne: 6-8 m2/liter.
 • Holdbarhet: Opptil 3 år
 • Tørketid: Tåler fuktighet etter 1 time. Brukstørr etter 24 timer.

Jotun Trebitt Oljebeis Terrasse 2,7 liter gir ett naturlig flott utseende til impregnert treverk på terrasser, tretrapper, levegger, møbler, rekkverk o.l. utendørs.

Trebitt oljebeis Terrasse gir nytt liv til terrassen. En holdbar beis som er spesielt godt egnet på slitte terrasser. Beisen kan påføres ned mot 0 grader, og har dermed en lang sesong. Ved ett strøk får man en matt finish, mens to strøk gir en blankere overflate.

 • Spesielt godt egnet for slitte terrasser
 • Inneholder egne, unike oljer som bidrar til en god inntrengning.
 • Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbrytning og fukt.
 • Tåler fuktighet 1 times tid etter påføring, ved normalt gode tørkebetingelser.
 • Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp og alger.
 • Kan påføres ned mot 0 °C.

Behandling av tette tresorter som sibirsk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket.

Trebitt Oljebeis Terrasse kan brukes klar, eller blandes i valgfri farge for terrassebeis. I feltet ved siden av produktet kan du velge blant utvalgte farger eller skrive inn valgfri fargekode. Ønsker du beisen uten farge, kan du skrive inn «klar» i feltet. Du kan også skrive inn valgfri fargekode eller velge en farge til terrassebeis fra de utvalgte fargene.

Slik bruker du Trebitt Oljebeis Terrasse:

Tørketider og forhold som påvirker denne:
 • Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved minusgrader.
 • Husk at det vår og høst kan være svært fuktig. Vær også oppmerksom på risiko for duggfall etter lav temperatur om natten.
 • Må ikke benyttes på rimet treoverflate. Sjekk værmeldingen.
 • Kontroller at underlaget ikke er fuktig. På dager med fare for dugg, bør man derfor avslutte malerjobben i god tid før duggfall.
 • Lav temperatur og dugg kan gi mangelfull og sein tørking og herding.
 • Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. 0 °C), sugeevne, luftfuktighet og luftbevegelse.
 • Tåler fuktighet 1 times tid etter påføring, forutsatt gode tørkebetingelser.
 • Ved. 0 varmegrader og middels luftfuktighet er Oljebeisen brukstørr etter 48 timer. Ved 10-15 varmegrader, brukstørr etter 36 timer. Ved 23 varmegrader, brukstørr etter 24 timer.
Bruksanvisning nytt impregnert treverk:
 1. Underlaget skal være rent, fast og tørt.
 2. Ved rengjøring av terrasser av lerk og tropiske tresorter o.l., følg retningslinjer fra leverandør for bruk av rengjøringsmiddel.
 3. Nytt, impregnert treverk bør tørke 1-2 mnd.
 4. Utslag av impregneringsrester fjernes med stiv børste.
 5. Skyll godt med vann og la det tørke.
 6. Toppstrøk: Påfør Trebitt Oljebeis terrasse i KUN ett tynt strøk. Produktet skal trenge inn i treverket og ikke danne film.
 7. Påføres med pensel eller Jordan Easy Pad. – Ha alltid en smal pensel på lur til kriker og kroker. Jordan superbrett terrassepakke har alt du trenger i en pakke.
 8. For å få et jevnt og pent resultat anbefales å sluttstryke inn i foregående felt.
 9. På nytt treverk anbefales det at det går 3 år før videre behandling med Trebitt Oljebeis terrasse. Fortsett behandling som nevnt under for «Tidligere behandlet terrassegulv og ubehandlede slitte flater».
Bruksanvisning for tidligere behandlet terrassegulv og ubehandlede slitte flater:
 1. Gammel olje og beis fjernes med Trebitt Terrassebeisfjerner og etterskylles grundig med vann.
 2. Ubehandlede slitte flater med løse nedbrutte fibre slipes/børstes ned til friskt treverk.
 3. Påfør Trebitt oljebeis terrasse med pensel eller Jordan Easy Pad. – Ha alltid en smal pensel på lur til kriker og kroker. Jordan superbrett terrassepakke har alt du trenger i en pakke.
 4. Ønskes et matt utseende påføres kun ett nytt strøk Trebitt Oljebeis terrasse.
 5. Ønskes en overflate med høyere glans og økt slitestyrke, påføres 2–3 strøk Trebitt Oljebeis terrasse.
 6. Vær oppmerksom på at for tykke og/eller for mange strøk kan føre til avflassing
 7. Påføres mer enn ett strøk, bør disse påføres innen 14 dager for best mulig heft mellom strøkene.

Teknisk datablad Jotun Trebitt Oljebeis Terrassebeis 2,7 liter TDS

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefare GHS08 Kronisk helsefare

Fare

H226 – Brannfarlig væske og damp.

H315 – Irriterer huden.

H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon.

H372 – Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (sentralnervesystem (SNS))

H410 – Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 3200 g
Dimensjoner 22 × 22 × 15 cm

Merke

Jotun

Jotun Kemiske Fabrik ble etablert i 1926 med Odd Gleditsch som første disponent. I 1971 fusjonerte de fire største produsentene av maling i Norge og etablerte Jotunkonsernet. Dette var Alf Bjercke AS, Fleichers Kjemiske Fabrikker AS, De-No-Fa Lilleborg Fabrikker og Jotun AS. I dag er Jotun ett stort konsern med 36 produksjonsanlegg i 21 land, og representasjon i over 120 land. De har ca 9.900 ansatte.
Jotun logo

549,-

29,- per m2

Tomt på lager, men kan bestilles.

Jotun logo