Heydi Trollkraft Spreng Mørtel Sprengsement

Fra: 299,-

Beskrivelse

Heydi Trollkraft Spreng Mørtel Sprengsement

Heydi Trollkraft Spreng Mørtel er en kraftig sprengsement som får stein, fjell og betong til å sprekke opp og dele seg. Trollkraft tilsettes kun vann, og utvikler da et enormt ekspansjonstrykk – opptil 9000 tonn/m² som bevirker lydløs og sikker oppsprekking av fjell, stein og betong. Kommer i en praktisk emballasje som beskytter Trollkraften mot fuktighet.

  • Enkel deling av stein, fjell og betong
  • Sikker – ufarlig – lydløs
  • Utvikler ikke gasser

Hey’di Trollkraft utvikler ikke gasser og er ufarlig ved korrekt bruk. Leveres i forpakning på 3,5kg og 10 kg. Før var det 2,5 kg og 5kg, men disse er utgående.

Hey’di Trollkraft benyttes både inne og ute, i lukkede rom, under vann og overalt der forholdene gjør det ønskelig å unngå bruk av dynamitt eller større maskiner.

Hvordan bruke Trollkraft Sprengsement:

Forarbeid:

Hullene bores med kraftig elektrisk drill eller med luftbor. Anbefalt hulldiameter 25-40 mm. max. 45 mm. Jo større hull desto større spreng- kraft. Avstand mellom hullene 5-10 ganger hulldiameteren, d.v.s. fra 15-40 cm. Avstand fra ytterste hull til kant bør være 1/2 av hullenes innbyrdes avstand. Hulldybden bør være min. 75% av total høyde ved sprekking av frittliggende blokker. Minste hulldybde – 30 cm. Husk å dekke til hullene for å unngå at de fylles med vann. Etter boring vent til hullene er avkjølt før massen helles i.   

Hvordan det skal bores:

Hey’di Trollkraft ekspansjonskrefter virker vinkelrett på borehullsretningen. Det er derfor viktig å bore hullene slik at ekspansjonskreftene får maksimal effekt mot fri flate. Vær oppmerksom på at trykkfastheten i fjell og stein kan være vanskelig å fastslå, og dessuten varier sterkt. Benytt derfor ikke bor under 25 mm, det ideelle er 40 mm. Der hvor det er mye sprekker i fjellet kan disse i noen grad oppta ekspansjonen og redusere virkningen av Hey’di Trollkraft.

Temperatur:

Temperaturen i objektet som skal fjernes, skal ligge mellom 0 og +20 °C. Temperaturen i hullene må ikke overskride + 20 °C. Høyere temperatur kan forårsake kraftig utblåsing av masse, unngå å bruke Hey’di Trollkraft i perioder med sterk varme og solbestråling. Kan arbeidet ikke utsettes, kjøl ned hullene med kaldt vann. Vannet fjernes før massen helles i.

Utblanding:

  1. Hey’di Trollkraft blandes med kaldt vann og benyttes omgående.
  2. Hell først vannet i blandekaret. NB! Vannets temperatur må aldri overstige +15°C.
  3. Bruk mellom 24 % og 28 % vann, altså mellom 8,5 og 10 dl til en 3 1/2 kilos pakning, og mellom 2,4 og 2,8 liter til en 10 kilos. Ikke bland mer enn ca 5 kilo pr. gang.
  4. Bland med drill og blandevisp til massen blir jevn og lettflytende, blandingstid 2 minutter.
  5. Massen virker tørr når man begynner å blande, IKKE TILSETT MER VANN – massen blir lettflytende etterhvert som man rører.

Bruksmåte:

Hell den lettflytende mørtel ned i hullene ved hjelp av trakt, eller direkte fra blandekaret. Hullene skal alltid fylles helt. Dekk til hullene mot regn og solbestråling. Solstråler kan skape utblåsing p.g.a. varmeutvikling. Dersom det er vann i borehullene bør dette blåses ut før man fyller hullet med trollkraft. Gammel betong er ofte så tørr at vannet i Hey’di Trollkraft suges ut av massen før denne får anledning til å herde. Også i slike tilfeller bør polyetylenslange benyttes eventuelt kan det fylles vann i hullene først, la det stå i noen timer, deretter blåse ut vannet, eventuelt følge ovennevnte fremgangsmåte.

Virkningstid og forbruk:

Etter at Hey’di Trollkraft er fylt i borehullene vil oppsprekking skje i løpet av noen timer opp til flere døgn, avhengig av temperatur, hulldiameter, antall hull og styrken i det materialet som skal sprekkes. Utherdet Hey’di Trollkraft blir nærmest som pulver. Forbruk pr. løpemeter hull (ca.) ø 25mm: 0,85-0,9kg ø 30mm: 1,25-1,5kg ø 40mm: 2,20-2,25kg

Sikkerhetsregler:

Glassflasker og stålbeholdere må aldri fylles med Hey’di Trollkraft. Ikke stå tett ved hullene de første timene etter at de er fylt med Hey’di Trollkraft. Varmeutvikling kan forårsake at masse spruter opp. Rester av Hey’di Trollkraftpulver må ikke kastes, men destrueres med rikelige mengder kaldtvann. Bruk aldri varmt vann, og dekk til der massen kan bli utsatt for solbestråling. Sperr av området der oppsprekkingen kan medføre at biter av betong eller stein kan falle ned og forårsake personskade. Unngå hudkontakt, benytt sikker- hetsbriller, gummihansker og hjelm. Ved hudkontakt skylles rikelig med vann. Ved sprut i øyne skyll med vann og søk lege. Dette gjelder også ferdig herdet produkt. Har man fått Hey’di Trollkraft i svelg eller mage drikk rikelig med vann og oppsøk lege. 

Sikkerhetsinformasjon

GHS05 Etsende GHS07 Helsefare

Fare

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H315 Irriterer huden.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene

Tilleggsinformasjon

Vekt 5500 g
Dimensjoner I/A
variant

10 kg, 3,5 kg

Volum

3 liter

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Heydi Trollkraft Spreng Mørtel Sprengsement”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fra: 299,-