Epoxy mørtel RAL 7032 Sikafloor 280, 3-komp. 27,5 kg

Pris:

2.190,-

Tomt på lager

Sika_Logo

Beskrivelse

 • Forbruk; ca 2,2 kg pr/m2 pr. mm lagtykkelse
 • Brukstid: ca 40 min ved 200C
 • Lagtykkelse: 2-10 mm

Epoxy mørtel RAL 7032 Sikafloor 280, 3-komp. 27,5 kg

Epoxy mørtel SikaFloor 280 er en tre-komponent, løsemiddelfri epoxy mørtel med kvartssand med maks kornstørrelse på 1,2 mm.

Sikafloor-280 er lett bearbeidelig og har stor vedheftsstyrke, høy slite- og trykkstyrke.

Sikafloor-280 blandes med 2,5 kg Sikafloor 156, dette gir en mørtel som tåler tung makanisk slitasje.

Epoxy mørtel egner seg ypperlig til:

 • Epoxy påstøp med en sjikttykkelse på 2-10 mm
 • For tung mekanisk slitasje (metallindustrien, trykkerier, lasteramper etc.)
 • Reparasjonsmørtel av gulv og sivile strukturer (broer etc.)
 • Svært høy slitestyrke
 • Svært høy slagfasthet
 • Bindeevne
 • Løsemiddelfri
 • leveres i forpakninger som bare er til å blande sammen
 • Effektiv og enkel applikasjon

Se vårt sortiment fra Sika HER, eller gå til Sika.no sin hjemmeside

Sikkerhetsinformasjon

GHS05 Etsende GHS07 Helsefare

Advarsel Fare

H302 + H332 Farlig ved svelging eller innånding.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Brand

Sika

Sika AG er Europas største privateide kjemifirma, har hovedsete i Zürich, og ble etablert i 1910 av Kaspar Winkler da han utviklet en banebrytende kjemisk prosess for å akselerere innstillingen og herding av sement. Sika sin kjernekompetanse er: forsegling, liming, demping, styrke og beskytte.De har den kvalitetsbeviste brukeren av kjemiske og tekniske løsningner i fokus. Høsten 2013 kjøpte Sika opp Casco Schönox, fra AkzoNobel. I 2017 har Sika AG datterselskap i ca 100 land med over 17 000 ansatte og en omsetning på ca. 51 miliarder Nkr.
Sika_Logo

Tilleggsinformasjon

Vekt 27500 g

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Epoxy mørtel RAL 7032 Sikafloor 280, 3-komp. 27,5 kg”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Pris:

2.190,-

Tomt på lager

Sika_Logo