Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter

(1 omtale)

319,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Beskrivelse

Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter brukes hovedsaklig som vasketynner, men kan brukes som lakktynner til enklere jobber. Denne cellulosetynneren kan i noen spann være veldig svakt farget, så egner seg ikke for lakkering til den kresne kunden.

Cellulosetynner er sammensatt av forskjellige løsemidler, bl.a. Toluen, Acetone, Bensin. Tynneren har en hurtig avdunsting og god oppløsningsevne.

Hva kan Cellulosetynner brukes til?

Rengjøring
Rensning og fjerning av fettstoff før maling. Fjerner også effektivt sevje fra trær.

Tynning
Celluloselakk/ alkydmaling tynnes til ønskelig konsistens. Følg bruksanvisning på lakken.

Rensning av maleutstyr
Etter bruk av Cellulosemaling/ lakk, rengjøres penslene i Cellulosetynner og deretter med alminnelige rengjøringsmidler.

Flekkfjerning
Gressflekker, Kvae/ sevje og fettflekker kan effektivt fjernes med tynner. Fjerner også graffiti fra treverk. Ved flekkfjerning på tekstiler prøves alltid først på et ‘usynligt’ sted.

Se våre tynner produkter HER

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefare GHS08 Kronisk helsefare

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H371 Kan forårsake organskader .

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 9000 g
Dimensjoner 17 × 10,5 × 33 cm

1 omtale for Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter

  1. Stig Kjetil (bekreftet eier)

    Topp service

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

319,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)