Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter

Pris:

219,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Beskrivelse

Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter

Cellulose Tynner Testrosyl brukes hovedsaklig som vasketynner, men kan brukes som lakktynner til enklere jobber.

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H371 Kan forårsake organskader .

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 18000 g

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Pris:

219,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)