Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter

Pris:

239,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Beskrivelse

Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter

Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter brukes hovedsaklig som vasketynner, men kan brukes som lakktynner til enklere jobber.

Cellulosetynner er sammensatt av forskjellige løsemidler, bl.a. Toluen, Acetone, Bensin. Tynneren har en hurtig avdunsting og god oppløsningsevne.

Hva kan Cellulosetynner brukes til?

Rengjøring
Rensning og fjerning av fettstoff før maling. Fjerner også effektivt sevje fra trær.

Tynning
Celluloselakk/ alkydmaling tynnes til ønskelig konsistens. Følg bruksanvisning på lakken.

Rensning av maleutstyr
Etter bruk av Cellulosemaling/ lakk, rengjøres penslene i Cellulosetynner og deretter med alminnelige rengjøringsmidler.

Flekkfjerning
Gressflekker, Kvae/ sevje og fettflekker kan effektivt fjernes med tynner. Fjerner også graffiti fra treverk. Ved flekkfjerning på tekstiler prøves alltid først på et ‘usynligt’ sted.

Se våre tynner produkter HER

Sikkerhetsinformasjon

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H302 Farlig ved svelging.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

H315 Irriterer huden.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H332 Farlig ved innånding.

H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H371 Kan forårsake organskader .

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 9000 g
Dimensjoner 17 × 10.5 × 33 cm

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Cellulose Tynner Testrosyl 5 liter”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Pris:

239,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)