Casco multitech – Overmalbar fugemasse og lim 300 ml

- 10%

Fra: 199,-

Kanskje du også trenger:

Fugeglatter Dana lim 4 stk fugeklosser 32 profiler

Fugeglatter Dana lim 4 stk fugeklosser 32 profiler for alle fugeoppgaver. Gir jevne og glatte fuger. Dana lim sine fugeklosser er faste, men følger underlaget og trykker fugemassen inn i fugen og fjerner overskytende fugemasse.

casco_logo_sika

Beskrivelse

 • Hardhet/shore A: 48
 • Bevegelseskapasitet: 20%
 • Overmalbar: 1-2 døgn ved +23 °C

Casco Multitech – Overmalbar fugemasse og lim 300 ml er elastisk, sterk og overmalbar. Multitech finnes i 7 farger og er godt egnet for nærmest alle arbeidsoppgaver i boligen, hytta, i båten eller andre utfordrende oppgaver ute og inne.

MultiTech tåler bevegelse, støt, vibrasjoner og store temperatursvingninger. Godt egnet til gulvfuging. Miljøgodkjent, næringsmiddelgodkjent, kan brukes på våtrom og egnet for BREEAM-NOR prosjekter. Ved liming på ekstra vanskelige glatte flater og / eller værutsatte underlag, anbefales bruk av Casco Activator 22. Betong utvendig bør primes med Casco Primer 21 for å sikre optimal vedheft.

Egenskaper til Fugemasse og lim Casco multitech:

 • Utmerket vedheft til de fleste materialer
 • Elastisk og UV-bestandig
 • Overmalbar med vannbasert maling
 • Miljøvennlig
 • Enkel påføring.
 • God brukstid før hinnedannelse.
 • Bevegelses-kapasitet ± 20 %
 • Kompatible med mange typer underlag
 • Meget lav emisjon – EC 1PLUS
 • Kjemisk resistent
 • Samsvar med LEED v4 EQc 2: Lav-emitterende materialer VOC emisjon klassifisering: GEV-EMICODE EC 1PLUS
 • VOC emisjonsklasse: M1 for bygningsmaterialer (RTS)

Fargekart Casco Multitech hvit, lys grå, grå, sort, lyst treverk, mørkt treverk og eksotisk treverk

Bruksområder for Casco multitech – Overmalbar fugemasse og lim:

 • Produktet kan benyttes til tetting rundt:
  ▪ Gulver
  ▪ Vegger
  ▪ Dører
  ▪ Vinduer
  ▪ Tak
 • Kan benyttes for lufttett og vanntett forsegling / tetting rundt:
  ▪ Dører
  ▪ Vinduer
  ▪ Tak
  ▪ Kjøkken
  ▪ Baderom
  ▪ Våtrom
  ▪ Tekniske rom
 • Produktet kan benyttes som tettemasse, samt liming og fuging på følgende ikke-porøse underlag:
  ▪ Aluminium
  ▪ Anodisert aluminium
  ▪ Messing
  ▪ Kobber
  ▪ Galvanisert stål
  ▪ Glass
  ▪ Glass-fiber kompositt
  ▪ Glaserte fliser
  ▪ Speil
  ▪ PVC
  ▪ Pulver-lakkert metall
  ▪ PVDF-belagt metall
  ▪ Rustfritt stål
  ▪ Titan-sink
 • Produktet kan benyttes som tettemasse, samt liming og fuging på følgende porøse underlag:
  ▪ Porebetong
  ▪ Teglstein
  ▪ Sement-basert puss
  ▪ Betong
  ▪ Mørtel
  ▪ Naturstein
  ▪ Tre
 • Produktet kan også benyttes som lim og tettemasse på fritidsbåter.
 • Kan benyttes utvendig og innvendig.
 • Produktet er ikke egnet til følgende anvendelser:
  ▪ Fuger i og rundt svømmebassenger
  ▪ Fuger utsatt for stående vanntrykk
  ▪ Permanent nedsenket i vann
  Tetting/forsegling av glass dersom limfronten er eksponert mot sollys.
  ▪ Konstruktiv liming.

Se flere av våre produkter fra Casco HER.

Slik bruker du Casco multitech:

Forbehandling av underlaget

 1. Merknad: Primere er vedheftsforbedrende og er ikke erstatning for dårlig utført forbehandling / rengjøring av fuge-overflater. Primere kan også forbedre langtids heft-egenskaper i forseglet fuge.
 2. Underlaget må være fast, rent, tørt og fritt for all overflateforurensning som skitt, olje, fett, sementslam, gamle fugemasser, samt malingssjikt med dårlig heft som kan påvirke limets/fugemassens vedheft.
 3. Underlaget må ha tilstrekkelig styrke for å tåle krefter som induseres av fugemassen under bevegelse.
 4. Underlaget forbehandles med stålbørsting, fresing eller sliping.
 5. Løst og smuldrende material må fjernes fullstendig fra alle overflater før påføring av aktivatorer, primere eller lim/fugemasse.
 6. Casco® MultiTech hefter uten bruk av primer og/eller aktivator.
 7. For optimal bestandiget og vedheft for fuge, og ved kritiske, krevende (høy-ytelse) anvendelser må følgende priming og/eller forbehandlings-prosedyre følges:
  1. Ikke-porøse underlag Aluminium, anodisert aluminium, rustfritt stål, galvanisert stål, pulver-lakkert metall, glaserte fliser, glass, glassfiber-kompositter, speil, PVC:
  2. Forbehandling: ved bruk av finkornet slipe-plate for å oppnå en åpen tekstur.
  3. Rengjør og påfør Casco® Activator 22 med en ren klut.
  4. Før liming /fuging, tillat ventetid: > 15 minutter maks 6 timer
  5. Andre metaller, som kobber, messing, titan-sink:
  6. Forbehandling ved bruk av finkornet slipe-plate for å oppnå en åpen tekstur.
  7. Rengjør og påfør Casco® Activator 22 med en ren klut.
  8. Før liming /fuging, tillat ventetid: > 15 minutter maks 6 timer
  9. For krevende anvendelser, etter påføring av Casco® Activator 22 og ivaretatt ventetid: > 15 minutter maks 6 timer
  10. Påfør Casco® Primer 21 med pensel.
  11. Før liming/fuging, tillat ventetid: > 30 minutter maks 8 timer før påføring.
  12. Glass må rengjøres med isopropanol før liming/fuging.
  13. Porøse underlag. Betong, pore-betong og sementbasert puss, mørtel, teglstein, naturstein, tre:
  14. Overflate primes med Casco® Primer 21 (påføres med pensel)
  15. Før liming /fuging: Tillat ventetid: > 30 minutter maks 8 timer før påføring.

Påføringsmetode og verktøy

 1. Multiteck er 1-komponent og bruksklar
 2. Påse at angitte ventetider er overholdt for primer-/ grunning dersom dette benyttes før liming/fuging påbegynnes.
 3. Lime-prosedyre
 4. Feil-plasserte komponenter kan løsgjøres og reposisjoneres i de første minuttene etter påføring.
 5. Ved behov, benytt midlertid lim-tape, kiler eller støtter som holder de monterte komponentene sammen under tidlig herding.
 6. Skjær av tuppen på patronen før eller etter at denne legges i fugepistol.
  1. Skru fugespiss /dysen på patronen
  2. Skjær av spissen på dysen tilpasset relevant streng-størrelse.
 7. Påfør strenger eller limpunkter med noen få centimeters avstands-intervaller.
 8. Posisjoner og lim komponentene sammen med jevnt håndtrykk før hinnedannelse i limet opptrer.
 9. Fjern umiddelbart overskudd av ferskt, uherdet lim fra overflatene.
 10. Fuge-prosedyre
 11. Maskering. Bruk av maskerings-tape anbefales for å etablere pene og rette fugekanter.
 12. Tape må fjernes før hinnedannelse inntrer.
 13. Bunnfylling: Etter utført forbehandling, monter egnet bunnfyllingslist i nødvendig dybde
 14. Utfør forbehandling av fuge-overflatene iht. punkt under forbehandling. Unngå dam-ansamling av primer i fugene.
 15. Skjær av tuppen på patronen før eller etter at denne legges i fugepistol.
  1. Skru fugespiss /dysen på patronen
  2. Skjær av spissen på dysen tilpasset relevant streng-størrelse.
 16. Sørg for at limet sikres full kontakt mot sidene, samt unngå luft-lommer
 17. Glatting: Benytt ikke løsemiddelsholdig glattemiddel.
 18. Så raskt som mulig etter påføring, glattes fugemassen mot fugesidene for sikre tilstrekkelig vedheft og en glatt finish.
 19. Benytt kompatibel glattemidel (f.eks..Sika® Tooling Agent N) til glatting av fugeoverflaten. Vann kan også benyttes.
 20. Rengjøring av verktøy: Rengjør alt verktøy og utstyr umiddelbart med Casco® Seal Remover.
 21. Herdet material kan kun fjernes mekanisk. Ved hudkontakt, vask med Casco® Brutal Wipes

BEGRENSNINGER:

 1. For god bearbeidbarhet må lim-temperaturen være mellom +20 °C og 25° C.
 2. Påføring under store temperatur-variasjoner er ikke anbefalt (pga. bevegelser under herding)
 3. Før liming eller fuging av naturstein må egnethet- /kompatiblitet forhåndstestes.
 4. Casco® MultiTech kan overmales med de fleste vannbaserte malingssystemer. Forhåndstest må utføres med aktuelle malinger for å forsikre kompatibilitet.
 5. Best resultat ved overmaling oppnås etter at lim- sjiktet har herdet fullstendig.
 6. Merknad: Ikke-fleksible malingssystemer kan redusere limets elastisitet, og kan medføre riss- dannelser i malingsfilmen.
 7. Fargevariasjoner kan opptre ved eksponering mot kjemikalier, høye temperaturer og/eller UV-stråling (og i særlig grad for hvite fargenyanser). Dette er imidlertid kun estetisk, og påvirker ikke produktets tekniske egenskaper.
 8. Kombiner produktet med mekaniske innfestinger ved evt. anvendelse i undertak, eller i kombinasjon med tunge komponenter
 9. For meget tunge komponenter må midlertidig støtte etableres inntil produktet har herdet fullstendig.
 10. Helflate-anvendelse/ montasje anbefales ikke ettersom den indre delen av limsjiktet evt. ikke vil oppnå full herding.
 11. Benyttes ikke på natur-gummi, EPDM-gummi eller andre bygningsmaterialer som kan lekke olje, plastiserende (mykgjorte) stoffer eller løsemidler som kan medføre nedbrytning av limet.
 12. Benyttes ikke på bitumen-baserte underlag.
 13. Benyttes ikke på polyetylen (PE), polypropylen (PP), polytetrafluoretylen (PTFE / Teflon), og enkelte plastiserende (mykgjorte), syntetiske materialer

Casco multitech fugemasse og lim

Sikkerhetsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Vekt 450 g
Dimensjoner 22 × 5 × 5 cm
Variant

Eksotisk tre, Grå, Hvit, Lys Grå, Lyst tre, Mørkt tre, Sort

Merke

Casco

Casco var endel av AkzoNobel fram til høsten 2013 da det ble kjøpt av Sika konsernet. Casco er et av Nordens mest kjente varemerker innen sitt segment og Nordens største produsent og leverandør av lim, og har også en sterk posisjon innen fugemasser, sparkel og produkter for montering av keramikk. Casco har betjent både faghandel og det professionelle marked sidne 1928 med kvalitetsprodukter. Produktsortimentet ligger innen for følgende produktgrupper: Lim Fugemasse Hobbylim Monteringslim Fugemasser Sparkelmasse Fliselim
casco_logo_sika

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Casco multitech – Overmalbar fugemasse og lim 300 ml”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Fra: 199,-

Kanskje du også trenger:

Fugeglatter Dana lim 4 stk fugeklosser 32 profiler

Fugeglatter Dana lim 4 stk fugeklosser 32 profiler for alle fugeoppgaver. Gir jevne og glatte fuger. Dana lim sine fugeklosser er faste, men følger underlaget og trykker fugemassen inn i fugen og fjerner overskytende fugemasse.

casco_logo_sika