Brekkfarge Jotun Multicolor GS – Grønn Sterk 1 liter

1.449,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Jotun logo

Beskrivelse

Brekkfarge Jotun Multicolor GS – Grønn Sterk 1 liter

Brekkfarge Jotun Multicolor GS – Grønn Sterk er en løsemiddelfri brekkfarge som er meget konstentrert og lett blandbar. Med brekkfarge kan du justere fargen på malingen som du selv ønsker. Det er utrolig mye farge i hver dråpe, og søl vaskes bort med vann.

Brekkfargene har topp lysekthet, bortsett fra fargene GI, GO og RS, disse vil kunne falme i solen om de brukes utendørs.

Multicolor har ingen negativ effekt på tørking, glans, flyt, tiksotropi (at malingen er så tykk at den henger godt på penselen) etc. dersom man ikke tilsetter mer enn 6 volum %. Tilsettes over 10 % kan dette gi merkbare negative effekter.

Brekkfarge Jotun Multicolor benyttes på Jotun sin blandmaskin til brekking (tilsetting av farge) til følgende produkter:

 • oljemalinger (alkydmalinger)
 • emulsjonsmalinger/hybridmalinger (vannløselige maling med både olje og akryl)
 • vannbaserte malinger
 • beiser
 • oljer
 • noen epoxymalinger m.m

Se vårt utvalg av brekkfarger og fargepigmenter

Multicolor bør lagres frostfritt, stående, tørt og kjølig. Unngå varmekilder og direkte sollys.

Jotun Multicolor sine universalbrekkfarger kommer i følgende farger:

Brekkfarge for silikat- og silikonemulsjonsmalinger: Her har Jotuns 7 spesielle brekkfargererte som er lys- og alkaliekte uorganiske pigmenter som er motstandsdyktige mot utvasking fra
porøs malingfilm.

 • BF – Blå – Uorganisk Blå
 • CF – Sort – Uorganisk Sort
 • GF – Grønn – Uorganisk Grønn
 • RF – Rødbrun – Jernoksid Rød
 • WF – Hvit – Titandioksid
 • YC – Gul – Uorganisk Gul
 • YF – Oker – Jernoksid Gul

Teknisk datablad Brekkfarge Jotun Multicolor TDS

Sikkerhetsinformasjon

GHS05 Etsende GHS07 Helsefare GHS08 Kronisk helsefare

Fare

H318 – Gir alvorlig øyeskade.

H317 – Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H361fd – Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

H411 – Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Tilleggsinformasjon

Vekt 1500 g
Dimensjoner 27 × 8,5 × 8,5 cm

Brand

Jotun

Jotun Kemiske Fabrik ble etablert i 1926 med Odd Gleditsch som første disponent. I 1971 fusjonerte de fire største produsentene av maling i Norge og etablerte Jotunkonsernet. Dette var Alf Bjercke AS, Fleichers Kjemiske Fabrikker AS, De-No-Fa Lilleborg Fabrikker og Jotun AS. I dag er Jotun ett stort konsern med 36 produksjonsanlegg i 21 land, og representasjon i over 120 land. De har ca 9.900 ansatte.
Jotun logo

1.449,-

På lager (kan også restbestilles, kort lev. tid)

Jotun logo