Miljøvennlig maling

Miljøvennlig maling

Det er to miljømerker som blir brukt for å vise at malingen er miljøvennlig, det er Svanemerket og EU-blomsten.

Svanemerket er Nordens miljømerke, opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989

EU-Ecolabel (blomsten) som er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992.

Begge disse merkene hjelper deg med å identifisere produkter og tjenester som har en redusert miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet, fra utvinning av råstoff til produksjon, bruk og avhending.

Forskjellen på Svanen og EU-blomsten er at Svanen setter krav til at hele virksomheten skal ha Svanestandard på alt de gjør, mens EU-blomsten bare krever EU-blomsten standard under produksjon av det produktet som er godkjent.

Svanen og EU Blomsten er begge to, troverdige og velkjente miljømerker. De er begge såkalte «Type 1 merkinger» noe som innbærer at det finnes en uavhengig utenforstående part som gransker kriteriene.

Begge ordningene er frivillige.

Hva skal til for å bli regnet som miljøvennlig maling:

Det er en del klare kriterier for å oppnå miljømerkene EU-blomsten og Svanen på malingprodukter. Kravene skjerpes kontinuerlig og går på bl.a.

– innholdet av hvite pigmenter (titandioksid) og avfall ved produksjon av titandioksid.

– forbrukeropplysninger

– opplysninger om miljømerkene

– innhold av løsesmidler (VOC)

– restriksjoner på innhold av farlige stoffer – giftige stoffer, hormonhemmende stoffer, tungmetaller, osv. Summen av alle miljøskadelige stoffer skal ikke være mer enn 5 %.

Produsenten må dokumentere at disse kravene blir oppfylt, og dokumentasjonen blir kontrollert før det blir gitt en godkjenning.

Andre merker:

Det blir og reklamert med godkjenninger fra Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) eller søsterorganisasjonene i Sverige og Danmark. Disse har nå nylig etabler en felles produktgodkjenning som heter Asthma Allergy Nordic

Merket er ikke et miljømerke, men vektlegger den helseeffekten produktet kan ha for enkelte grupper mennesker.

For å få rett til å bruke logoen, må produktet gå gjennom en grundig vurdering. Søkeren må dele komplette oppskrifter, inkludert detaljer om alle råvarer, og resultatene av relevante produkttester osv.