Miljømerking av maling

svanemerket miljø svane miljømerke        MILJØMERKING AV MALING    eu-blomsten miljømerket EU Ecolabel

Det er to miljømerker som blir brukt det er Svanemerket og EU-blomsten.

Svanemerket som er Nordens miljømerke, opprettet av Nordisk Ministerråd i 1989 og

EU-blomsten som er EUs miljømerke, opprettet av EU-kommisjonen i 1992.

Begge disse merkene hjelper deg med å identifisere produkter og tjenester som har en redusert miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet, fra utvinning av råstoff til produksjon, bruk og avhending.

Begge ordningene er frivillige.

Det er en del klare kriterier for å oppnå miljømerkene EU-blomsten og Svanen på malingprodukter. Det gjelder blant annet

– innholdet av hvite pigmenter (titandioksid) og avfall ved produksjon av titandioksid.

– forbrukeropplysninger

– opplysninger om miljømerkene

– innhold av løsesmidler (VOC)

– restriksjoner på innhold av farlige stoffer – giftige stoffer, hormonhemmende stoffer, tungmetaller, osv. Summen av alle miljøskadelige stoffer skal ikke være mer enn 5 %.