fbpx
 x 

Sikadur-31 CF Epoxysparkel - Epoxylim 1,2 kg

sikadur-31_sika_epoxy_maxmaling.no_fargehandel
Produsent Sika
Sikadur®-31 FC Epoxysparkel - Epoxylim, er en 2 komponent epoxybasert lim og reparasjonsmørtel.
Sikadur 31 er lett bearbeidelig og har stor vedheftsstyrke, høy slite- og trykkstyrke.
Kr. 349,00
På lager. Sendes innen 48 timer
 • Forbruk: 1,9 kg/m2 pr. mm lagtykkelse
 • Brukstid: ca 60 min ved 200C
 • Tørrstoff: 100%
 • Lagtykkelse: 2-30 mm 

Sikadur®-31 FC Epoxysparkel - Epoxylim, er en 2 komponent epoxybasert lim og reparasjonsmørtel.

Sikadur 31 er lett bearbeidelig og har stor vedheftsstyrke, høy slite- og trykkstyrke.

Noen fordeler med Sikadur®-31 CF Normal:

 • Lett å blande og bruke
 • Svært god vedheft til de fleste byggematerialer
 • Høy limstyrke
 • Tiksotropisk: Siger ikke på vertikale flater ved maks 15 mm lagtykkelse
 • Stivner uten krymping
 • Forskjellige fargede komponenter (for blande kontroll)
 • Ingen grunning nødvendig
 • Høy umiddelbar mekanisk styrke
 • God slitestyrke
 • Ugjennomtrengelig for væsker og vanndamp
 • God kjemikaliebestandighet

Som et strukturelt klebemiddel og mørtel egner Sikadur 31 FC seg for:

 • Betongelementer
 • Hard naturstein
 • Keramikk, fibersement
 • Mørtel, murstein, murverk
 • Stål, jern, aluminium
 • Tre
 • Polyester, Epoxy
 • Glass

Som en reparasjonsmørtel og lim egner Sikadur 31 FC seg til:

 • Hjørner og kanter
 • Hull og tomrom fylling
 • Vertikal og overhead bruk
 • Fuge fylling og sprekk forsegling
 • Felles sprekk og / kant reparasjon

 

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

GHS05 EtsendeGHS07 HelsefarligGHS09 Miljøfare

Fare

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318: Gir alvorlig øyeskade.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2 last ned SIKKERHETS datablad2