fbpx
 x 

Epoxy gulvmaling vannbasert Sikafloor 2540 W 6 kg / 4,9 liter

Epoxy gulvmaling vannbasert Sikafloor 2540 W
Produsent Sika
Epoxy gulvmaling vannbasert Sikafloor 2540 W fra Sika er en luktsvak, sterk og kjemikaliemotstandig gulvmaling for betong og tre innendørs.
Kr. 1349,00
Farge
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Tørrstoff: 55% av vekt.
  • Dekkevne for 6 kg: ca 25 m2 (4 m2 pr. liter)  -  12 m2 på sandstrødde flater
  • Glans: 40 Halvblank

Epoxy gulvmaling vannbasert Sikafloor 2540 W fra Sika er en luktsvak, sterk og kjemikaliemotstandig gulvmaling for betong og tre innendørs.  Epoxy gulvmaling vannbasert er ideell å bruke der løsemiddelbaserte produkter ikke ønskes, som næringsmiddelindustrien, fiskeforedlingsindustrien, meierier, bryggerier bakerier etc. Eller andre gulv med lett til middels tung belastning som produksjons- og lagerhaller, utstillingslokaler, lagerlokaler, garasjer, verksteder og annen lett industri.

Epoxymaling vannbasert Sikafloor 2540 W leveres i de fleste farger. Dette gjelder 18 kg settene, 6 kg settene leveres kun i Ral 7035 (Lys grå) og Ral 7040 (mellomgrå). 

Ønskes en sterkere Epoxymaling anbefales Sikafloor 264

Primer til Sikafloor 2540w er Sikafloor-156 ved tung belastning eller meget sugende underlag. Ved lett belastning og normalt sugende underslag kan du iblande 10% vann i 1 strøket med 2540W og bruke det som primer, det kan godt hende at du da trenger 3 strøk med epoxy for å bli fornøyd med resultatet. 

Epoxy gulvmaling vannbasert Sikafloor 2540 W har følgende fordeler:

   • God kjemisk og mekanisk bestandighet
   • Enkel og rask påføring
   • Økonomisk
   • Kan legges med sklisikker overflate
   • Diffusjonsåpen 
   • Løsemiddelfri 
   • Vannfortynnbar 
   • Luktsvak 
   • Tilfredstiller krav til brannklasse B1
   • Lave emisjoner, tilfredsstiller kravene til Emicode EC1+

Blandes i de fleste Ral farger, HER kan du se omtrent hvordan Ral-fargene ser ut. Ral nr. står helt til venstre.

Ved direkte solpåvirkning kan det på Sikafloor 2540w oppstå gulning. Dette har ingen påvirkning på funksjon og kvalitet utover det estetiske.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

GHS05 Etsende GHS07 Helsefarlig GHS09 Miljøfare

Fare

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

 

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2 last ned SIKKERHETS datablad2