fbpx
 x 

Epoxy gulvmaling Sikafloor 264, 10 kg / 7 liter

Epoxy gulvmaling sikafloor-264
Produsent Sika
Epoxy gulvmaling Sikafloor 264 egner seg godt på gulv med normal til middels tung belastning, f.eks. lager- og monteringshaller, verksteder, garasjer, lasteramper etc
Kr. 1699,00
Sikafloor 264
Ønsket farge:

På lager. Sendes innen 48 timer
  • Tørrstoff: 100%
  • Dekkevne 3-4 m2/ kg
  • Glans: 55

Epoxy gulvmaling Sikafloor 264 fra Sika, er en 2-komponent, løsemiddelbasert økonomisk, farget epoksymaling og forsegling, til betong og sementbaserte underlag. Sikafloor 264 kan tilsettes opptil 30% med epoxyfiller for å gi en fyldigere maling.

Sikafloor 264 egner seg godt på gulv med normal til middels tung belastning, f.eks. lager- og monteringshaller, verksteder, garasjer, lasteramper etc. Primer til Sikafloor 264 er Sikafloor-156 eller Sikafloor 161

Sikafloor 264 kan og brukes som toppforsegler på sandavstrødde belegg i for eksempel parkeringshus, parkeringskjellere, våte produksjonsarealer som for eksempel innen næringsmiddelindustrien. Tynning og rengjøring utføres med Tynner C.

Sikafloor 264 har følgende fordeler:

  • God kjemisk og mekanisk bestandighet
  • Enkel påføring
  • Økonomisk
  • Tetthet mot væsker
  • Overflate som er lett å rengjøre
  • Kan legges med sklisikker overflate

Sikafloor 264 blandes i de fleste RAL og NCS farger. HER kan du se omtrent hvordan Ral-fargene ser ut. Ral nr. står nedover helt til venstre.

Ved direkte solpåvirkning kan det på Sikafloor 264 oppstå gulning og fargevariasjoner. Dette har ingen påvirkning på funksjon og kvalitet utover det estetiske

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

 

GHS07 Helsefarlig GHS09 Miljøfare GHS05 Etsende

Varselord : Fare - Advarsel

H315: Irriterer huden.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H302 Farlig ved svelging.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2 last ned SIKKERHETS datablad2