fbpx
 x 

Jotun logo maling male oppussing lady wonderwall

Jotun Kemiske Fabrik ble etablert i 1926 med Odd Gleditsch som første disponent. De fire største produsentene av maling i Norge (Alf Bjercke AS, Fleichers Kjemiske Fabrikker AS, De-No-Fa Lilleborg Fabrikker og Jotun AS) fusjonerte i 1971 for å etablere Jotunkonsernet og siden den gang har Jotun vært i rask utvikling og ekspanderer stadig i nye internasjonale markeder.

Jotun A/S Dekorativ er i dag Skandinavias ledende produsen av maling, dekkbeis, beis, terrassebeis, lakk til beskytttelse og forskjønning. Jotun hadde i 2012 en omsetning på ca. 11,5 mrd. kroner.