Hva betyr fargekoden til malingen?

Hva betyr fargekodene til maling

Hva betyr egentlig alle disse bokstavene og tallene som står på fargekoden til malingen?

Fargekoden til malingen er som regel basert på NCS-fargesystemet (Natural Color System), som er det mest brukte fargesystem i Europa. Ett annet system er RAL farger. Disse er ikke så lett å skjønne, men brukes ofte på gulvfarger og industriprodukter.

Og for deg som håper det er en lettvint måte å finne en beisfarge som er lik en malingsfarge, det er det ikke. Det finnes desverre ingen overgangstabeller fra maling til beis for å finne beisfarge som tilsvarer en malingskode.

NCS innføring.

Lærer du deg derimot NCS systemet, kan du nesten «se» malingsfargen for deg bare ved å lese koden, fordi koden beskriver farger nøyaktig slik vi ser dem.

Hele systemet er bygd opp rundt fargene hvitt W, svart S, gult Y, rødt R, blått B og grønt G, disse kalles elementærfargene.

Endel produsenter prøver å holde koden til sine farger skjult, og kaller fargene sine med egne navn eller nummer. Disse navn og nummer sier i utgangspunktet ikke noe om fargen. Så vil du være uavhengig av en bestemt butikk eller kjede, bør du helst velge RAL farger eller NCS farger. Jotunfarger vil også ofte være safe. De er så store at nesten alle blander deres farger, samt at de har blitt mer åpne om kodene på sine farger de siste årene.

Bestill 3 bokser med fargeprøver så får du rabatt på neste handel. Rabattkode sendes automatisk etter at ordren er gjennomført.

Slik knekker du fargekoden: Hva betyr koden S1050- Y90R.

1. S

S betyr Second Edition og er den standariserte versjonen som blir brukt i dag. Ser du en NCS-kode med S foran vet du at det er den siste oppgraderte versjonen fra 1995. Det brukes imidlertid fortsatt farger etter den gamle versjonen uten S. Dette gjelder f.eks 0502-Y som er Egghvit. Ofte er fargene like med og uten S, men du kan oppleve store forskjeller. Vær derfor veldig obs på om det er S eller ikke i koden.

2. Første ledd 1050 – Nyanse

1050. De to første tallene beskriver sorthet (i %) og de to siste kulørhet (mengde farge i %). 1050 har 10% sorthet og 50% Kulørhet/mengde farge. Resten av volumet i malingen opp til 100% utgjør hvitheten, 40% i dette tilfellet. Mengde hvitt må du regne deg fram til i hver enkelt kode.

Slik kan du enkelt se se om fargen har mye sorthet i seg og er mørk. Har den mye kulørhet/farge i seg er den fargesterk. Har den lite av sorthet og kulørhet/farge er det en lys og lett farge.

3. Andre ledd Y90R kulørtonen/fargen.

Kulørtonene er de fire elementærfargene gul, rød, blå og grønn som er satt opp med lik avstand i en fargesirkelen med gult mot nord, rødt mot øst, blått mot syd og grønt som vest. En farge i dette systemet består aldri av mer enn 2 grunnfarger.

Koden Y90R betyr gul (Y) med 90% rødt (R). Dette er en rødfarge, selv fargekoden starter med gul er det bare 10% gul i den.

Ønsker du en mindre rød farge kan du f.eks velge Y50R som da vil ha 50% rødt i det gule (50% gul). Alle koder med tallet 50 i seg, kalles midtfarger, fordi de har like mye farge av begge. Midtfarger skiller opplevelesen av farge, så når tallet er høyere enn 50 oppleves fargen som siste bokstaven, mens når tallet er lavere enn 50 oppleves farge som første bokstaven.

Slik kan du enkelt justere fargekoden til malinge, slik at fargen blir slik du ønsker deg.

Noen ganger står det bare en bokstav i andre ledd G, Y, R eller B, da er det en ren farge som kun består av oppgitt farge.

Dersom det bare står en -N i andre ledd består fargen kun av sort og hvitt slik at den ikke inneholder farge/kulørhet i det hele tatt, den er nøytral.

Når du forstår hvordan NCS- koden er bygd opp, er det lettere å se for seg hvordan fargen er hvis du får presentert en kode. Er tallet for sorthet høyt, får vi en mørk farge. Er tallet for fargestyrke høyt, får vi en sterk farge.

Komplementærfarger

Komplementærfargene er de fargene som ligger rett ovenfor hverandre i fargesirkelen. Det trenger ikke være eksakt på andre siden av sirkelen, men i nærheten. Kontrastfargenes fargemotsetninger skaper kontrast og spenning når de brukes i ett rom.

 

Illustrasjon: NCS