Teknos

Teknos sin historie startet i et hønsehus i Tuomarila i Finland 1948

Har vokst mye ved oppkjøp av mindre aktører i norden. Er i dag en stor aktør i Norden og østover. Har bl.a kjøpt opp Drywood sin fabrikk i Nederland. Jobber for å komme inn på markedet med ute og innemaling til den vanlige forbruker i Norge.

Er store på brannmaling ute og inne, samt industrigrunninger og malinger.