Scandia

Scandia er et smalt program av produkter i Flugger-system, som hovedsakelig henvender seg til områder som, grunning og sparkling.