Hempel

Hempel konsernet ble etablert i 1915 av Danske Mr JC Hempel med mottoet "Kvalitet og service", som fortsatt er kjennetegnet til Hempel.
Hempel er i dag en av verdens ledende leverandører av maling/belegg til bl.a offshore, industri og sjøfartsnæringen.

I 2016 hadde Hempel AS en omsetning på ca 14 milliarder N.kr.