fbpx
 x 

Jotun White spirit 5 liter

Jotun White spirit 5 liter
Produsent Jotun
Jotun White spirit rengjør malerverktøy og pensler. White spirit kan også fjerne flekker av fett, maling, olje o.l og fordamper middels hurtig.
Jotun White spirit er ypperlig til tynning av oljemalinger.
Kr. 139,00
På lager. Sendes innen 48 timer

Jotun White spirit rengjør malerverktøy og pensler. White spirit kan også fjerne flekker av fett, maling, olje o.l og fordamper middels hurtig.

Jotun White spirit er ypperlig til tynning av oljemalinger.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig GHS08 Kronisk helsefarlig GHS09 Miljøfare

Fare.

H226 - Brannfarlig væske og damp.

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H372 - Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (sentralnervesystem (SNS))

H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2