fbpx
 x 

Malingsfjerner Motip 500 ml

Malingsfjerner Paint remover Motip 500 ml
Produsent Motip
Malingsfjerner fra Motip fjerner effektivt maling på flater av stein, betong, asfalt, metall og tre.
Motip malingsfjerner (paintremover) har en gele-konsistens og er brukervennlig.
Kr. 99,00
På lager. Sendes innen 48 timer

Malingsfjerner Paint Renovator fra Motip fjerner effektivt maling på flater av stein, betong, asfalt, metall og tre.

Motip malingsfjerner (paintremover) har en gele-konsistens og er brukervennlig ved at den legger på et ca 8 cm bredt felt om gangen.

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

 

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

Fare

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2