fbpx
 x 

Selaclean Iron X-it 500 ml

Selaclean Iron X-it 500 ml
Produsent Krefting
Selaclean Iron X-it er et fantastisk produkt til fjerning av flyverust, piggstøv og andre metallpartikler som du ofte kjenner som små nupper på nedre del av bilen.
Kr. 179,00
På lager. Sendes innen 48 timer

Selaclean Iron X-it er et fantastisk produkt til fjerning av flyverust, piggstøv og andre metallpartikler som du ofte kjenner som små nupper på nedre del av bilen. 

Selaclean Iron X-it er utviklet og konstruert spesielt for norske forhold. Iron X-it er et meget effektivt produkt, som du ser "jobber" ved at produktet begynner å skifter farge til mørk lilla etter få minutter, der det er metallrester.  Iron X-it hindrer spredning av metall-relaterte skader som rustflekker, boblerust og tidlig nedbryting av lakkerte flater, ved at den jobber i dybden og fjerner alle rester av metallpartikler, og dermed forhindrer videre korrosjon.

Anbefales til bruk før polering eller til grundig rengjøring av felger. Iron x-it bør benyttes sammen med Clay klut eller Clay svamp for å få ett enda bedre resultat og da er det viktig at det hele tiden er nok Iron X-it på bilen slik at kluten glir lett. Selaclean Iron X-it er en syrefri, pH-balansert flyverust fjernerer. 

GHS05 Etsende GHS07 Helsefarlig

Fare

H302 Farlig ved svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2