fbpx
 x 

Klarlakk 2K Spraymax Hagmans 400 ml

Spraymax Hagmans klarlakk 2K 400 ml
Produsent Hagmans
Klarlakk 2K Spraymax Hagmans gir en meget sterk klarlakk som tilfredstiller de fleste krav og har høy slitestyrke mot vær, kjemikalier, riper m.m.
Kr. 249,00
Velg glans.
På lager. Sendes innen 48 timer
  • Støvtørr: ca 30 min
  • Glans: Matt, halvblank og blank.
  • Brukstid etter tilført herder: ca 48 timer
  • Dekkevne: ca. 1 m2 pr. boks.

Klarlakk 2K Spraymax Hagmans gir en meget sterk klarlakk som tilfredstiller de fleste krav og har høy slitestyrke mot vær, kjemikalier, riper m.m. 

Klarlakk 2K Spraymax er enkel å bruke. Dysen fordeler klarlakken jevnt utover slik at den dekker godt og gir ett flott resultat.

Sprayboksen tilsettes herder ved å trykke på knappen i bunnen av sprayboksen og riste, levetiden er ca 2 døgn etter at herder er tilsatt. 

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2 

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

H222 Ekstremt brennbar aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Forårsaker alvorlige øyeirritasjoner.

H317 Kan forårsake allergiske hudreaksjoner.

H336 Kan forårsake døsighet og ørhet. 

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

last ned SIKKERHETS datablad2