fbpx
 x 

Sprayplast Dupli color 400 ml

-20% sprayplast_dupli-color_plasti-dip_plast spray
Produsent Motip
Sprayplast fra Dupli-Color tåler kjemikalier og er en spesiell type plast spray som gir et gummi/plast belegg. Sprayplasten kan overmale med alle vanlige malinger og overlakkes med klar plast spray om ønskelig.
Kr. 119,00
Grunnpris inkl. mvaKr. 149,00
Sprayplast
På lager. Sendes innen 48 timer

Sprayplast fra Dupli-Color tåler kjemikalier og er en spesiell type plast spray som gir et gummi/plast belegg. Sprayplasten kan overmale med alle vanlige malinger og overlakkes med klar plast spray om ønskelig.

En boks dekker ca 0,2-0,3 m2 dersom en legger på 5 strøk.

 

Meget enkel å legge på de fleste flater og kan dras av igjen hvis man ønsker å bytte farge eller ha det helt bort.  Dette er tilnærmet samme type plast som selges under andre merkenavn som plastidip, rubberdip, etc.

Sprayplast kan brukes på så og si alle flater - spesielt egnet til å friske opp gamle felger!

Legges i minimum 5 tynne lag med 5 minutters mellomrom mellom strøkene.

Viktig !!  Max 130 BAR trykk ved bruk av høytrykksprøyte og utvis forsiktighet. 

last ned TEKNISK datablad MAXMALING.NO MALINGSKONGEN2

 

GHS02 Brannfarlig GHS07 Helsefarlig

Varselord Fare

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

 

last ned SIKKERHETS datablad2